Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Stöd Skola - arbetsliv

DELA

Skola - arbetsliv

Här hittar du mål med studie- och yrkesvägledning samt användbara länkar för dig i pedagogisk verksamhet.

Bild

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Studie- och yrkesvägledningens syfte är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Målet med studie- och yrkesvägledningen är att barn och elever i våra verksamheter får det stöd och den stimulans som krävs. Detta för att de ska kunna utveckla sina förmågor så långt det är möjligt, så att deras kreativitet, engagemang, nyfikenhet förstärks och utvecklas. Att alla elever ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till framtidsfrågor är viktiga mål som rör hela skolans personal.
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en strategi för Skola och arbetsliv samt riktlinjer för studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan skola och omvärld som stöd i planeringen av arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

SYV som hela skolans ansvar

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen?

På Skolverkets Lärportal finns modulen Studie- och yrkesvägledningen Länk till annan webbplats. i undervisningen åk F-9 som vänder sig till arbetslag och ämneslag som vill få inspiration och ökad kunskap om hur man konkret kan arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Allt med syfte att rusta och motivera eleverna inför framtida yrkesval.

På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet Länk till annan webbplats. förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Skolverket har gjort en film som handlar om vad studie- och yrkesvägledning är och hur hela skolan kan stötta elever att göra väl underbyggda val. Bra film för dig som pedagog att börja med:

 

Hur kan man tänka för att göra ett så väl genomtänkt och väl underbyggt val som möjligt? Tillsammans kan vi stötta elever att göra val baserade på både hjärna och hjärta. Bra film för dig som pedagog att använda i dina kontakter med elever och föräldrar om hur man kan tänka när man ska välja till:

 

Personal och elever på Hovsjöskolan i Södertälje berättar om sina tankar om framtidens yrkesliv och varför det är viktigt för dem att prata yrken i skolan:

KATEGORIER

Prao i Växjö kommun för åk 8 och 9

Filmen riktar sig till dina elever i årskurs 8 och 9.

Litteraturtips:
Granath, Charlotta (2019). Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar: metodhandbok med undervisningsexempel. Sanoma Utbildning

Nordström, Sara (2021). Studie- och yrkesvägledare Framtidsval börjar i klassrummet.
Gothia Kompetens

Lisbeth Lundahl, Andreas Lovén, Ann-Sofie Holm, Michael Lindblad och Ewa Rolfsman (2020), Framtiden i sikte – skolans stöd för ungas karriärlärande, Studentlitteratur AB

Relaterade inlägg

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever.

Länk till Växjö kommuns hemsida