Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Stöd Barn- och elevhälsa

DELA

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsans uppdrag i Växjö är att arbeta främjande och förebyggande och det ska stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål. Arbetet ska även stödja barns och elevers mående.

Bild

Alla medarbetare i utbildningsförvaltningens verksamheter har ett ansvar att uppmärksamma om ett barn eller en elev har behov av stöd för att nå sin optimala utveckling. En grundläggande punkt är att barn- och elevhälsoarbetet startar i den verksamhet som barnet eller eleven befinner sig i.

Med barnhälsa menas barn i förskolan. Elevhälsa avser elever i förskoleklass och uppåt.

Barnhälsa

Region Kronoberg ansvarar för hälsoarbetet inom barnhälsovården för barn i förskoleåldern. Förskolan stödjer barnen mot målen och det är i huvudsak specialpedagogisk kompetens som stödjer förskolan i detta arbete.

Elevhälsa

Elevhälsan riktar sig till elever från och med förskoleklass till och med gymnasiet. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det finns även personal som tillgodoser elevernas behov av specialpedagogiska insatser. I Växjö kommun finns även logopeder samt specialpedagog med inriktning syn och hörsel inom barn- och elevhälsan.

När en elev behöver extra anpassningar eller särskilt stöd i ett ämne, ämnesområde eller kurs är det elevens skola som tar ett helhetsgrepp och involverar elev, vårdnadshavare, pedagoger, skolledare och elevhälsan.

Ansvarig vårdgivare

Utbildningsnämnden har som vårdgivare ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan. Genom ett systematiskt ledningssystem fastställer utbildningsnämnden verksamhetens övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet.

Annika Sandberg

Kontakt:

Annika Sandberg Verksamhetschef Förvaltningskontoret annika.sandberg@vaxjo.se

Barnens bästa gäller
Många barn behöver insatser från flera olika håll, som skola, vård och socialtjänst, för att få sina behov tillgodosedda. Barnens bästa gäller i Kronoberg är namnet på hela den stora länsgemensamma process Växjö kommun arbetar i, som utgår från barnets behov och inte från hur myndigheterna är organiserade. Barnen bästa gäller i Kronoberg har fått en egen sida där du kan läsa mer.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida