Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Stöd Från fysiskt möte till digitalt

DELA

Från fysiskt möte till digitalt

Här hittar du länkar till uppdaterade riktlinjer, tips och trix för hur du kan göra för att ersätta fysiska möten med digitala.

Bild

Föräldramöten

Det finns goda möjligheter att ordna föräldramöten digitalt.

I kommunikationen med vårdnadshavare använder sig Växjö kommun av Microsoft Teams, därför har vi gjort en guide till att skapa föräldramöte Länk till annan webbplats. som du som lärare eller förskollärare kan använda.

Digital enhet för vårdnadshavare

Vårdnadshavare behöver ha tillgång till en digital enhet för att delta i det digitala mötet. Det kan vara vårdnadshavarens egen digitala enhet eller den som eleven lånar av skolan. Det går att delta i mötet via en mobiltelefon (smartphone), dator, iPad eller elevs Chromebook-dator eller iPad. Där vårdnadshavare inte har tillgång till digital enhet behöver rektor hantera varje enskilt fall.

Inbjudan

En del vårdnadshavare har stor vana vid digitala möten, andra har ingen erfarenhet. Skicka gärna ut en vägledning tillsammans med din inbjudan så att de vet vad de kan vänta sig. Uppmuntra dem att ladda ner Teams-appen innan mötestillfället så har så många som möjligt att komma in i mötet innan krångel.
Struktur är alltid viktigt men ännu viktigare när mötet sker digitalt. Dagordning bör skickas ut i förväg samt länk till mötet.
Vi har gjort ett exempel på hur du kan utforma en inbjudan till föräldramöte Pdf, 163.2 kB. med information.
Förbered dig väl inför mötet och var beredd på att du kommer att få sämre gensvar från åhörarna. Därför kan det vara viktigt att planera in tidpunkt för återkoppling eller vid behov gå laget runt bland mötesdeltagarna.


Att tänka på som möteshållare under mötet:

 • När deltagarna ansluter hamnar de i Lobbyn. Du som mötesorganisatör släpper in dem i mötet.
 • Skicka ut Teams-inbjudan med tydliga instruktioner och agenda.
 • Använd alltid Teams-appen, det är enklast.
 • Gå in i mötet 10 minuter innan, det gör deltagarna trygga.
 • Ha strömsladden i datorn.

I mötet:

 • Tala om för alla vilka spelregler som gäller, vad som förväntas. Exempelvis om du vill att vårdnadshavarna ska använda handuppräckningsfunktionen om de har en fråga eller om de istället ska skriva den i chatten.
 • Är det många med i mötet är det smart att en kollega håller koll på chatten och handuppräckningen.
 • Be deltagarna slå av mikrofonen när de inte talar.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska erbjudas även när vi inte kan träffas fysiskt. I de flesta årskurser brukar eleven delta och ibland även h´¨ålla i mötet. I Växjö kommun sker den digitala kommunikationen mellan vårdnadshavare och lärare/förskollärare med hjälp av Microsoft Teams.
Du bokar enkelt mötet genom att bjuda in vårdnadshavaren via dess mailadress till mötet i Teams-kalendern. Här kan du även bjuda in tolk, elevassistent eller annan person som också behöver vara med på mötet.
Att tänka på:

 • Försök att följa den struktur som du brukar ha i dina utvecklingssamtal, så att elev och vårdnadshavare känner igen sig.
 • Dela gärna med dig i inbjudan hur ditt upplägg ser ut.
 • Påminn i inbjudan att vårdnadshavare och elev ska sätta sig på en plats där de kan vara ostörda under mötets gång.

Så här bjuder du in till och genomför ett utvecklingssamtal digitalt. Länk till annan webbplats.

Skolavslutning

Vi kan i läget som råder inte samla vårdnadshavare till skolavslutning eller liknande i skolans lokaler eller andra lokaler. Vissa skolor brukar samlas utomhus men inte heller den sortens samling är lämplig med tanke på risken för smittspridning. Vill du låta vårdnadshavare ta del av skolavslutningen eller liknande arrangemang finns det riktlinjer för livesändning Pdf, 192.7 kB. att förhålla sig till. Vi har gjort en guide till dig som vill direktsända evenemang med elevmedverkan Pdf, 259.9 kB. så att du vet hur du enklast går till väga. Det finns också en mall till hur du kan utforma information till elev/vh inför en livesändning. Pdf, 69.3 kB.

På intranätet finns information till elev/vh i redigerbar version Länk till annan webbplats..

Information till vårdnadshavare

Vi har också tagit fram en information till vårdnadshavare om digitala möten Länk till annan webbplats.. Använd gärna länken till informationen i veckobrev eller finn svar på frågor där som du kan få av vårdnadshavare.

KATEGORIER

Information till vårdnadshavare om hur man gör för att delta i digitalt möte i Teams Pdf, 378.9 kB..

Här finns ett exempel på hur man kan formulera en inbjudan till föräldramöte Pdf, 163.2 kB..

Guider och riktlinjer i denna artikel länkas från vårt intranät Länk till annan webbplats.. Du kommer åt dem om du är anställd i Växjö kommun och inloggad.

Vill du veta mer om GDPR? Utbildningsförvaltningen har sammanställt en GDPR-handbok Länk till annan webbplats. som ligger på intranätet.

Distansundervisning

Behöver du undervisa på distans? Här har vi samlat tips och trix för hur man kan gå till väga.

Relaterade inlägg

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida