Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Vinn bok om lekresponsiv undervisning

DELA

Vinn bok om lekresponsiv undervisning

Fyra rektorer i utbildningsförvaltningen har skrivit ett kapitel i boken Lekresponsiv undervisning. Du kan vinna boken!

Bild

Therese Gylling, Carina Ståhl och Helena Hermansson har skrivit ett kapitel i boken om Lekresponsiv undervisning.

Helena Hermansson, Charlotte Rydberg Therese Gylling och Carina Ståhl har efter sitt arbete med Lekresponsiv undervisning på sina förskolor tillsammans skrivit ett kapitel i nyligen utgivna Den lekande undervisande förskolläraren. Här svarar Therese Gylling och Carina Ståhl på hur det är att arbete med LRU och att medverka i boken.

Hur kom det sig att ni blev tillfrågade att medverka i boken?

— Utifrån att vi gick in i nätverket om LRU och synliggjorde vårt arbete i webbinarium och på och vårt nära samarbete med Maria Magnusson från Linnéuniversitetet blev de intresserade och ville att vi skulle kunna hjälpa fler förskolor att komma igång på sina LRU-resor. Vi fanns även med på Pedagog Växjö i en artikelserie utifrån förskollärarnas arbete utifrån LRU i barngrupp.

Hur var det att beskriva ert arbete med LRU?

— Vi är stolta över det vi har åstadkommit och att vi satt Växjö på kartan med att sätta leken som prio utifrån barns utveckling och lärande. Samtidigt var det krävande och tog mycket mer tid än vad vi hade trott, det var en utmaning att vara fyra som skulle hitta gemensam tid och komma överens om formuleringar.

Samtidigt var det en styrka att vi var fyra då vi kunde nyttja varandras styrkor i skrivandet och dra i olika bitar. Vi insåg också vilket arbete vi hade genomfört ( särskilt med tanke på att det var mitt i pandemin) En reflektionsprocess som blev lite ”feelgood” känsla.

Vad tycker ni är allra bäst med arbetssättet lekresponsiv undervisning?

— Att undervisningen bygger på en teori och forskning känns tryggt. Det ger en styrka i att kunna samla sig runt begreppen inom LRU och hitta det professionella yrkesspråket tillsammans. Att kunna se barnens progression utifrån hur pedagogerna undervisar med hjälp av begreppen. Det bästa är att det bygger på barnens intressen av att leka, både på barnens initiativ liksom pedagogens initiativ.

Vilka tycker ni ska läsa boken?

— Lärarstudenter, rektorer, verksamma inom förskolan, verksamhetschefer. Alla som är intresserade av förskolans arbete och hur undervisning inom förskolan kan ske.

Vad hoppas ni på för utveckling i framtiden vad gäller LRU och förskolan?

— Vi hoppas att LRU blir en av utgångspunkterna för hur man tar sig an undervisning inom förskolan. Att det blir en del inom förskollärarutbildningen på universiteten. Vi önskar att fler inom Växjö och övriga Sverige går in i LRU.


Tävla och vinn boken:

Du kan vinna boken Den lekande undervisande läraren av Maria Magnusson, Ingrid Pramling (red), Studentlitteratur

För att vara med i tävlingen vill vi att du ger ett exempel på en situation när lek har blivit lärande.

Maila ditt svar till pedagogvaxjo@vaxjo.se och skriv tävling i ämnesraden så är du med i utlottningen. Ange gärna din arbetsplats så att vi vet vart vi ska skicka boken om du vinner! Vi vill ha ditt svar senast den 12 juni. Lycka till!

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida