Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Två nya föreläsningar om svenska som andraspråk

DELA

Två nya föreläsningar om svenska som andraspråk

Madeleine Médoc är verksamhetsutvecklare med inriktning mot svenska som andraspråk. I två korta filmer berättar hon om just SVA-undervisning och stödmaterialet Bygga svenska.

Bild

Varför och vilka ska se de här föreläsningarna, tycker du?

— Föreläsningen Svenska som andraspråk är för den som behöver veta lite mer om ämnet, vilka elever som vi bedömer ska läsa efter den kursplanen samt vilka lagrum som gäller. Bygga svenska ger en orientering i materialet som man kan använda om man har elever som bedöms vara betjänta av att läsa efter kursplanen för andraspråk.

Vem är du och varför är du intresserad av svenska som andraspråksinlärning?

— Jag har arbetat med nyanlända elever från förskolan och upp i gymnasieålder hela mitt yrkesverksamma liv. Det innebär att förstå vikten av ett de elever som behöver läser efter kursplanen i svenska som andraspråk och att försöka sprida den kunskapen och insikten ut i organisationen. Nu är jag verksamhetsutvecklare kring flerspråkighet på utbildningsförvaltningen och också doktorand. I min uppsats skriver jag om andraspråksutveckling.

Vem har tagit fram materialet Bygga svenska och varför gillar du det så mycket?

— Skolverket fick ett uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram ett bedömningsmaterial för elever med svenska som andraspråk. Det gjordes i samarbete med Stockholms universitet och en grupp praktiker som provade fram materialet. Jag tycker om det för att det är vetenskapligt, väl utprovat och lyfter fram andraspråksdrag men också förslag på lektionsplanering och stöttning utifrån det steg som eleven befinner sig på i de fyra förmågorna. Dessutom är materialet tänkt för att visa elevens progression innan betyg för såväl eleven som vårdnadshavarna. Jag har sedan ett par år uppdrag att fortbilda kring materialet.

Text och foto: Anna Fritzén

Både Svenska som andraspråk Länk till annan webbplats. och Introduktion till svenska som andraspråksmaterialet Bygga svenska Länk till annan webbplats. finns som utbildningar i utbildningsportalen. Där hittar du också dokumentation som hör till utbildningarna. För att nå utbildningsportalen krävs att du är anställd i Växjö kommun. Ser du filmerna därigenom får du också kursen tillgodoräknad dig i din kursstatistik.

Om du inte är anställd kan du se filmerna här.

Svenska som andraspråk:

Bygga svenska:

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida