Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Normalisera samtal kring det svåra

DELA

Normalisera samtal kring det svåra

Om viktiga men ibland svåra ämnen skriver Kalle Norwald i boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer - integrera i alla ämnen och skolsköterska Sandra Österström recencerar.

Bild

Titel: Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen.

Författare: Kalle Norwald

Förlag: Gothia kompetens (2022).

Bra för: Alla som i sina yrken möter barn - och ungdomar, men boken är primärt skriven för lärare som jobbar nära elever i det dagliga arbetet. Jag upplever att boken är betydelsefull även för andra professioner som jobbar nära barn och ungdomar som går i skolan.

Plus: Ett stort plus är att boken vidrör viktiga ämnen som kan vara svåra att prata om och som elever själva önskar få kunskap kring. Allt från relationer till sexualitet, känslor och pornografi men även kring sjukdomar som kan överföras vid sex. Det är oerhört viktiga områden som boken lyfter.

Minus: Författaren lyfter att boken ska användas som stöd i arbetet med elever men det jag tycker blir ett minus är att boken är ganska tung att läsa och svår att ta sig igenom. Det kräver både tid och närvaro för att läsa och ta in det som skrivs. Om lärare ska använda den som stöd, vid sin sida i undervisningen, så är jag rädd att den kanske upplevs svår att ta till sig.

Några tankar: Äntligen får jag ta del av Kalles Norwalds bok, vad jag har längtat. En bok som behövs och som alla skulle behöva läsa. Allra främst vi som jobbar med barn och ungdomar, men även föräldrar som önskar ytterligare kunskaper kring dessa frågor.

Boken tar upp både hur sexualundervisningen har sett ut genom tiderna och Kalle försöker lyfta in undervisningen i det vardagsnära arbetet, in i klassrummen. Han delar in boken utifrån undervisande ämnen och hur man kan arbeta med de olika delarna. Det är föredömligt och något jag uppskattar, att det ska gå som en röd tråd genom elevernas skolgång. Normalisera att prata om relationer, känslor, sexualitet och svårare områden som att göra abort.

Ett stort plus är att de olika kapitlen innehåller frågor som kan användas i samtal och gruppdiskussioner. Det tänker jag är något som kan underlätta för lärare att använda boken i undervisningen. Jättebra att det finns tips på ytterligare läsning i slutet av boken.

Personligen tycker jag att detta är en bok som vi vuxna som jobbar med barn och ungdomar behöver läsa och kanske sedan jobba vidare med i grupper. Detta utifrån våra egna föreställningar, normer och hur boken kan tillämpas i skolan.

Det är en fantastisk bok och som vidrör viktiga delar, men den är något svår att läsa. Jag hade önskat mer luft i texten och kanske ännu mer styckesindelningar. Detta för att det ska bli lätt att använda den i det dagliga arbetet och en bok att komma tillbaka till, igen och igen. Fördelarna med den här boken överväger stort. Jag tycker det här är en bok som vi vuxna ska vara rädda om, en bok som lyfter livsviktiga frågor som vi behöver få ut till skolorna och i arbetet med barn och ungdomar.

Sandra Österström, skolsköterska på skolorna i Tävelsås, Kalvsvik och Vederslöv.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida