Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Planerade rastaktiviteter roar hela veckan

DELA

Planerade rastaktiviteter roar hela veckan

Varje dag i veckan sedan höstterminen startade finns det planerade rastaktiviteter på Östregårdskolan. Anna Olofsson-Dolk och Johan Karlsson håller i alla trådar och har 40-50 elever varje lunchrast som roar sig med okomplicerade lekar.

Johan Karlsson och Anna Olofsson-Dolk arbetar på fritidshem på Östregårdskolan och brinner för rastaktiviteter

På Östregårdskolans lunchraster håller Johan Karlsson och Anna Olofsson-Dolk i planerade rastaktiviteter fem dagar i veckan.

Båda två är ansvariga för rastaktiviteterna. Anna Olofsson-Dolk är knuten till åk 2 och har bild där, sedan har hon fritids med tvåorna. Hon kallar sig fritidspedagog och håller fast vid det. Anna har två års erfarenhet av planerade rastaktiviteter på förra skolan Högstorp, så kollegan Johan Karlsson, lärare i fritidshem, kallar henne för jätterutinerad och sig själv för grön när det gäller just att arrangera rastverksamhet. Johan har idrott med fyror och sexor och sedan ettorna på fritids och har jobbat på skolan i sju år.

Just det enkla — men också att det ska vara roligt — håller de hårt på när de gäller de planerade rastaktiviteterna.

— Du ska kunna se på leken hur den fungerar och du ska kunna gå ut och in i leken, säger Anna Olofsson-Dolk. Vi ska inte behöva förklara reglerna för varje person, utan det ska vara ett flöde på leken.

Tillsammans har de rastaktiviteter alla lunchraster i veckan, måndag till fredag mellan cirka 11.20 och 12.50 så att det täcker alla barnens raster. Det är olika aktiviteter varje dag. Johan Karlsson ser att det är eleverna som annars inte brukar hitta på så mycket på rasterna, som kommer och återkommer.

— Det är en trygghet att det finns en aktivitet att gå till så att de vet att de alltid har något att göra, säger Johan. På luncherna blir det lite överlappande och där i skarvarna blir det integrerade lekar med barn i olika åldrar.

Anna tycker också det är mycket värdefullt att barnen kan skapa relationer till barn i andra åldrar, att det inte bara är fokus på samma åldersgrupp.

De gör nytt program med rastaktiviteter varje vecka och lärarna får besked om schemat med två veckors framförhållning. Reklam görs i matsalen och på två tv-skärmar på skolan.

På onsdagar och torsdagar håller Anna Olofsson-Dolk och Johan Karlsson i lunchaktiviteterna tillsammans, medan Anna är ensam de resterande dagarna. Dessutom håller hon i fredagsdisko på förmiddagsrasten, cirka 9.45 till 10.20.

— Egentligen ska man vara två vuxna, men det har vi inte lyckats få till här. Två vuxna är bra för att hinna prata med barnen och fånga upp dem mer, säger Anna. Jag tror ändå det är viktigt för barnen att de vet att det är samma personer som har rastaktiviteten, åtminstone så här i början.

När de håller i aktiviteterna har de ingen rastvaktsfunktion utan Johan och Anna placerar sig centralt på skolgården för att vara mest synliga och kunna fånga upp när några av skolans 320 barn går förbi.

Vad gör de då? Ofta snabba lekar och vanliga inomhuslekar som anpassats för utomhus och sällan lekar där de tävlar mot varandra.

— Man får ned ljudvolymen när man inte kör tävlingsmomentet, säger Johan. Det blir inte så högljutt och stirrigt. Det blir mer så att de hänger där med varandra och oss.

Minnesleken, där man har tio saker och så ska man plocka bort en sak för varje omgång och kunna gissa vad det är som är borta, är en populär klassiker. Barnen springer runt en kon innan de kommer till sakerna och där kommer rörelsen in.

— Minnesleken varierar vi med åldrarna på barnen. Den är väldigt bra för barn som inte har svenska som förstaspråk att kunna tala om: Det här är ett batteri det här är en klocka. Då får man språket också, säger Anna.

Färgduellen och Fruit Ninja är också uppskattade.

— Fruit Ninja sitter de och spelar på paddan, säger Johan. När vi gör detta utomhus och kallar det för samma sak, kopplar vi till deras populärkultur, fast vi använder ärtpåsar och koner. Roligt att det kan locka så med så enkla medel.

Anna konstaterar att uppslutningen nog hade blivit en annan om de kallat leken för ”ärtpåsar och kon”.

Veronica Sjö är verksamhetsutvecklare med inriktning mot fritidshem och arbetar också på Östregård.

— Just att lärarna i skolan i god tid får reda på vilka rastaktiviteter som lärare i fritidshem planerar är ett bra exempel på samverkan mellan fritidshem och skola. Sedan finns fler uppgifter att samarbeta kring när det gäller rasterna, till exempel att lärarna blir mer delaktiga under rasterna. Lärarna kan ta funktioner som lotsen och helikoptern när de är ute och rastvaktar.
Text: Agneta Myrestam
Foto: Johan Karlsson, Anna Olofsson-Dolk

En lek om dagen

Här beskriver Johan Karlsson, lärare i fritidshem och Anna Olofsson-Dolk, fritidspedagog, fem lekar en vanlig vecka.

Tre i rad:
Lägg ut nio rockringar och använd sex ärtpåsar/koner (tre av varje färg).
Den som först får tre av sin färg i rad vinner.

Rockringar på marken med koner i.

Färgduellen:
Fem plastflaskor med lite vatten/sand i (för att de ska bli stadiga). Märk dem med olika färger. Ställ på ett bord. Två mittemot varandra. Vuxen ropar en färg och så gäller det att ta den snabbast. Den som vinner är kvar som mästare och får en ny utmanare.

Flaskor i olika färger står på ett bord.

Afrikansk hage:
Lägg ut 20 stycken rockringar, fyra stycken i fem rader. Sedan ska man hoppa efter ett mönster till musik. Kolla på nätet så hittar du hur man gör, det finns olika sätt att göra det på.

Barnfötter hoppar i rockringar

Shuffleboard:
Två bord efter varandra. Dela upp borden i olika delar med tex textiltejp och bestäm vilka poäng som ska gälla. Använd ärtpåsar (tre per deltagare). Man ska skjuta ärtpåsen på bordet och det gäller att få sin ärtpåse så långt ut på kanten som möjligt.

Fruit Ninja:
Här behöver du ett bollplank eller en vikvägg eller dylikt. En person står på ena sidan och kastar ärtpåsar i lagom takt. På andra sidan står den som tar emot. Hen har en kon i handen och ska fånga ärtpåsarna med den. Vi har kört fem ärtpåsar per omgång.

En person som står med ryggen mot kameran försöker fånga en ärtpåse i en kon.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida