Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Rika exempel på elevhälsoarbete

DELA

Rika exempel på elevhälsoarbete

Boken Elevhälsa i praktiken - Konkreta exempel beskriver just detta, och recensenten Viktoria Lundström hittar reflektionsfrågor, filmer och verktyg.

Boken Elevhälsa i praktiken.

Boken berättar hur Visättraskolan organiserar sig och arbetar med elevhälsa i praktiken.

Titel: Elevhälsa i praktiken — Konkreta exempel
Författare: Erik Hall, Dounya Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström
Förlag: Liber (2022)
Bra för: rektorer, elevhälsochefer, elevhälsopersonal samt lärare som är aktiva inom skolan
Plus: Tydligt och väl beskrivet elevhälsoarbete med konkreta reflektionsfrågor, filmer samt verktyg som går att använda direkt i nästa möte.
Minus: Det är endast skolans verksamhet som boken lyfter. Med fördel kan boken breddas och även väva in barnhälsoarbetet i förskolan.

Boken lyfter elevhälsans organisation, insatser, roller och struktur. Varje kapitel lyfter relevant forskning, hur Visättraskolan har arbetat samt reflektionsfrågor kopplat till området. Det finns även qr-koder kopplat till varje kapitel som leder till ytterligare tips och reflektionsfrågor.

Jag vill särskilt lyfta fram förslag på hur en tydlig elevhälsoorganisation kan organiseras. Visättraskolan har två team, ett team som arbetar med främjande och förebyggande insatser (trygghetsteam) samt ett team som arbetar med åtgärdande insatser (elevhälsoteam). I trygghetsteamet ingår skolans professioner medan det, förutom skolans professioner, även ingår centralt anställda professioner inom elevhälsoteamet exempelvis psykolog. Vidare beskriver Hall m.fl hur en samlad elevhälsa kan arbeta interprofessionellt. I elevhälsan behöver det finnas tydligt beskrivna roller, mål och ledarskap i syfte att bygga ett starkt team som arbetar mot ett gemensamt mål.

Författarna beskriver hur en enhets elevhälsoutveckling kan leda till en diamantorganisation. I en diamantorganisation finns strukturer, roller, mål och en gemensam elevhälsosyn. Läs gärna mer i kapitel 3 kring detta. Vidare lyfter författarna tillgängliga lärmiljöer som skolan, likt utbildningsförvaltningens enheter, har arbetat aktivt med. I relation till den pedagogiska lärmiljön lyfter boken konkreta exempel såsom bildstöd, arbetsgång för särskilt stöd samt dokumentation. Viktigt att tänka på i samband med detta är att de nya allmänna råden från Skolverket Länk till annan webbplats. har kommit ut efter boken skrivits. Skolverket har även publicerat material kopplat till de nya allmänna råden Länk till annan webbplats..

I den avslutande delen av boken beskrivs konkreta aktiviteter som främjar en utvecklande och trygg lärmiljö. Ett exempel är rastaktiviteter där Visättraskolan kartlägger behoven på skolan, ser över schema, rutiner för rastvärdar samt inspireras av andra. Visättraskolan tipsar om grupperna Rastaktiviterna!, Rasten som aldrig tar slut, Rastlek och pyssel på Facebook samt skolgårdsläraren Gustav Sundh.

Viktoria Lundström,
biträdande enhetschef inom Centrala barn- och elevhälsan

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever.

Länk till Växjö kommuns hemsida