Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Fokusera på kärnverksamheten

DELA

Fokusera på kärnverksamheten

Ditt yrkesutövande är viktigt och meningsfullt och för att lyckas så väl som möjligt måste du också värna ditt privata jag och din fritid, skriver försteläraren Karin Råhlin i den sjunde delen i serien Ny som lärare.

Böcker, penna och block på ett bord. Boken har ett schema skrivet: Tisdag 8:00-8:30 morgonmöte, 9:00-9:30 svenska 7A, 10:10 kaffe-date med Lotta, 10:40-11:40 Svenska 8A. Lunch och kort promenad. 12:40-13:40 möte med Temagruppen, 14:00-15:00 engelska 8A, 15:05-16:00 planeringstid obs! med tillhörande kaffe, cykla hem! Tack för i dag.

Ämneskunskaper och didaktiska kunskaper i all ära. Du behöver dem för att bemästra ditt dagliga arbete. Ganska snart kommer du dock att kastas in i en karusell av multitasking. Lektioner, elever, föräldrar, rättning, bedömning, planering, möten, administration, fler möten, samarbeten, förfrågningar, fortbildningar. Listan kan lätt fyllas på och bli för lång.

Se till att hitta smarta strategier så att du får en hållbar arbetsvardag. Att bedöma uppsatser kan bli ett evighetsarbete och därför måste du bestämma dig i förväg. “Jag ger varje text 10 minuter. Hur kan jag då fånga in det viktigaste att förmedla till eleverna när det gäller feedback?” “Jag avsätter 90 minuter till planering av det här nya arbetsområdet” “Jag läser av och svarar på mail vid ett tillfälle per dag och sprider inte ut det över flera tillfällen” “Jag tackar ja till den här utbildningsdagen för den verkar så intressant” “Jag tackar nej till den här utbildningsdagen för den verkar inte så intressant.” Bestäm dig. Var effektiv och ha inte dåligt samvete för sådant du inte gör. Se till allt du gör istället.

Under dina första år som lärare kommer du säkert att lägga ner mycket tid på ditt arbete. Det är nu du lägger en grund för kommande yrkesår. Trots det är det inte rimligt att arbeta halvt ihjäl sig, i alla fall inte över längre tid. I perioder kommer du att uppleva jobbet som mer intensivt. Känner du det så hela tiden, månad efter månad, behöver du se över din arbetssituation och kanske prata med din chef. Genom att ha en öppen dialog med din chef kan du få mycket stöd och stöttning. Din chef ska kunna hjälpa dig att prioritera rätt arbetsuppgifter. Vad är viktigast just nu och vad kan vänta?

Ditt uppdrag sträcker sig inte över dygnets alla timmar och för att kunna prestera så bra som möjligt på din arbetsplats måste du ta regelbundna pauser. Fysiska och mentala. När man är ny på jobbet är det lätt att säga ja till allt i sin iver. Både för att man tycker att det är roligt att jobba men också för att man vill lära och för att man kanske är rädd för att säga nej. Säg inte nej till allt, säg ja till mycket som du tror blir en vinst för verksamheten och dig själv. Men säg inte ja för ofta om du tycker att det går ut över din hälsa. Tänk också såhär: Hur viktigt är det att just jag är med på detta eller ställer upp just nu? Behövs mina krafter bättre någon annanstans? Inför ett sådant samtal med chefen är det bra att ha tänkt igenom saker och ting själv först. Om du till exempel har gjort en lista på de arbetsuppgifter som för tillfället har (ibland har du fler, ibland färre) och själv tänkt på konstruktiva lösningsförslag underlättar du både för dig själv och din chef. Sannolikheten är då större att ni kan hitta en hållbar plan för dig. Du slipper förhoppningsvis då kommentarer som “Det är mycket för alla i början” och “Det är bara att bita ihop.” Det är inte fråga om att du ska slippa undan arbetsuppgifter utan hur du kan omfördela och prioritera dem. Använd dig av fraser som den här när du samtalar med din chef: “Just nu har jag väldigt mycket att göra. Jag känner att tiden inte räcker till men jag har ett förslag på hur jag kan göra för att det ska bli så bra som möjligt både för verksamheten och för mig. Jag har tänkt såhär.....” Allt behöver och ska inte vara din chefs uppdrag att lösa. Ligger du steget före i tanken vinner du ofta på det. Tro dock inte att du alltid kommer att få som du vill bara för att du lyfter fram ett bra förslag eller för att du för tillfället är stressad. Det får ingen. Men bra strategier för att hantera perioder av stress kan hjälpa dig till en hälsosam arbetssituation.

Du kommer säkert att ta med dig jobbet hem på mer än ett sätt. Flera skolor tillämpar så kallad ferietjänst och då ingår det viss förtroendetid som kan göras på annan plats än i själva skolan. Det kan vara en bra idé att skriva upp hur många timmar per vecka du lägger på arbetsrelaterade uppgifter utanför din arbetsplatsförlagda tid. Då får du en överblick och kan förhoppningsvis snabbt bryta osunda mönster och vanor. Du lär dig också att prioritera rätt.

Lärares arbete innebär en hel del administration. När det gäller mejlhantering till exempel kan det vara bra att undvika sådan utanför arbetstid om det inte är absolut akut. Läs inte och skicka heller inte ut mejl på helger och kvällar. Känns det angeläget att göra det för att du till exempel inte vill glömma något kan du författa mailet men välja fördröjd sändtid. Om du är snabb med att svara på mejl skapar du också förväntningar hos andra och skickar signaler om att du alltid är tillgänglig. Det kan i sin tur leda till ökad stress. Att inte skicka mejl på “konstiga tider” är också att respektera andra

Elever och även föräldrar kan kräva mycket av dig och här behöver du också sätta gränser när du känner att det är befogat. Om vårdnadshavare hör av sig till dig för ofta behöver ni upprätta en plan kring hållbar kommunikation. Om en elev vill prata med dig utanför lektionstid på ett sätt som inte blir hälsosamt och om saker som kanske ligger utanför din kompetens behöver du ta hjälp av andra. Kanske skolkuratorn eller skolsköterskan. Kanske någon annan.

Tack och lov är exempel som de här ovan mer ovanliga än vanliga men de förekommer. Genom att ha tänkt lite på dem i förväg och genom att fundera på hur du själv kan förhålla dig till dem står du bättre rustad för en hållbar arbetsvardag. Du blir mer effektiv i ditt arbete och dina dagar på jobbet blir ännu roligare.

Text och foto: Karin Råhlin

Ny som lärare:
I en serie artiklar berättar Karin Råhlin vad hon samlat på sig om att vara handledare åt VFU-studenter och vad hon själv velat veta när hon började för drygt 20 år sedan.

Publicerade delar i serien:
De kollegiala samtalen
Att bygga hållbara relationer
Ta kontrollen i klassrummet
Hitta strukturer
Skapa din yrkesroll
Väx genom kollegiala samtal

Karin Råhlin

Kontakt:

Karin Råhlin Förstelärare Förvaltningskontoret karin.rahlin@vaxjo.se

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida