Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Möjlighet att söka förstelärarskap i förskolan

DELA

Möjlighet att söka förstelärarskap i förskolan

Från och med hösten kan du som är förskollärare i någon av kommunens förskolor söka en förstelärartjänst i förskolan.

Bilden är ett montage av flera bilder. Porträttbild av Monika Hernborg-Charlin som är verksamhetschef för förskola i Växjö kommun

Monika Hernborg-Charlin som är verksamhetschef för förskola hoppas att satsningen på förstelärare i förskolan ska ge en kvalitetshöjning av undervisningen.

De första förstelärarna i grundskolan och gymnasiet anställdes 2013, och lönetillägget som vanligtvis är 5000 kronor i månaden betalas av staten. När det gäller införandet av förstelärare i förskolan sker det på kommunens eget initiativ. Monika Hernborg-Charlin är verksamhetschef för förskola och därmed chef över förskolerektorerna i Växjö kommun.

— Vi har inga riktade pengar som i de andra skolformerna, där fanns det statsbidrag. Det är lite märkligt att det inte finns riktade pengar mot förskolan för försteläraruppdrag. Nu väljer vi att införa det själva för att lyfta våra duktiga förskollärare. Därför gör vi ingen extern rekrytering i nuläget.

För att komma i fråga för en förstelärartjänst i förskolan finns det en rad satta kriterier som har tagits fram av rektorer och representanter från HR tillsammans.

— Man behöver först och främst uppfylla kriterierna och det är rätt tufft satta. Uppdragen kan se olika ut. Men gemensamt är att man ska vara med och driva utveckling. En del av förskollärarna som vi tror kommer att söka arbetar så redan idag, det här är ett sätt att synliggöra det arbetet.

Det är viktigt att Växjö kommun som arbetsgivare erbjuder karriärvägar inom kommunen och det här är ett sätt. Det sker i nuläget ingen extern rekrytering. Den som blir antagen behöver vara en skicklig didaktiker, menar Monika.

— Som förstelärare i förskolan är det inte meningen att man ska sitta på ett kontor och tänka förnuftiga tankar, det handlar om att omsätta i praktiken, det ska vara undervisningsnära tjänster. Som rektor kanske du ansvarar för flera förskolor och på en av dem finns det en avdelning som inte riktigt går i takt med de andra i sitt utvecklingsarbete och då kan man låta försteläraren jobba full tid i ett arbetslag för att handleda sina kollegor kring de dagliga arbetet och undervisningen. Någon kanske kommer att ha mer riktning mot digitalisering, någon har språkutveckling, det kommer att se olika ut och det ska det få lov att göra, säger Monika Hernborg-Charlin.

Rektor på varje förskola utser förstelärare bland dem som ansökt. Målet är att tjänsterna ska vara tillsatta den 1 oktober 2022 och ansökan är öppen fram till den 28 augusti.

Text: Anna Fritzén

Ansökningskriterier:
Du ska ha behörighetsgivande examen.
Du ska ha minst fyra års dokumenterat och väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som förskollärare i förskolan.
Du ska ha visat en särskilt god förmåga att medverka till att förbättra verksamhetens resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
Du ska även i övrigt av din rektor bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning i förskolan och uppgifter som hör till undervisningen.

Vill du ansöka? Prata med din rektor.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida