Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Väx genom kollegiala samtal

DELA

Väx genom kollegiala samtal

Ta vara på möten, lyssna in och våga samtidigt ta plats. Försteläraren Karin Råhlin beskriver i serien Ny som lärare hur betydelsefullt det är med kollegiala samtal, särskilt för den som är ny i yrket.

Bild

De kollegiala samtalen är av stor betydelse och kan bidra till oerhört mycket om de förs på rätt sätt. När du är ny som lärare är de viktiga för dig och det kommer de att vara under hela ditt yrkesliv. Det finns olika forum för samtal som de här som alla är värdefulla och som hjälper dig att bli en professionell pedagog.

Samtalens utformning

Mötestider av den här typen där lärare träffas för att lyfta pedagogiska dilemman eller planera arbetsområden är ofta begränsad till en eller i bästa fall ett par timmar åt gången. Därför är det viktigt att mötet blir effektivt och kärnfullt. Kanske är det inte din uppgift att som ny på jobbet leda möten. Det kan dock vara bra att känna till vad som kännetecknar ett bra möte. Då kan du, när du får chansen, vara med och utforma sådana.
Precis som inför en lektion måste det inför och under ett möte i kollegiet finnas en struktur. I det här fallet utformas någon typ av agenda med en dagordning. Det är ansvarigs uppgift att se till så att ni i gruppen håller er till denna och att alla får talutrymme. I en grupp människor som sitter ner tillsammans finns det naturligt en slags obalans. Några vill prata mycket och några tar inte lika mycket plats av olika anledningar. Därför brukar det vara bra att använda sig av “rundor” där alla får lyfta upp det man anser viktigt i en viss fråga. Att hålla tiden är också viktigt. Om samtalet eller mötet startar kl 15 och slutar kl 16 ska det vara så. Det ska inte få gå en kvart där man småpratar lite och mötet ska heller inte dra ut på tiden. Man hinner det man hinner och tar vid där man slutade nästa gång om behov finns. För varje möte ska också finnas en person som för anteckningar. Då kan man lätt gå tillbaka och titta vad som bestämts och sagts ifall man behöver det.

Våga ta plats

Du är ny på jobbet men du kan bidra med mycket redan. En arbetsplats behöver alltid någon som kommer in och ser saker ur ett nytt perspektiv och med nya ögon. Så ta med dig det och se dig själv som en naturlig del i det kollegiala samtalet redan från start. Var inte rädd för att vare sig lyfta idéer, tankar eller frågor. Lyssna in och var ödmjuk inför arbetsplatsens kultur och struktur. Använd dig av den inledande frasen “Jag undrar” snarare än “Jag tycker” under din första tid i nya kollegiala sammanhang. Var sedan inte rädd för att vara den som bidrar till justeringar som kan leda till något ännu bättre. Kulturen på en arbetsplats är kanske inte så djupt rotad som man först tror. Den sitter inte benhårt fast i väggarna. En stor fördel med att få nya kollegor är ju att det bidrar till utveckling. Nya sammansättningar av människor föder nya tankar och det är ofta något bra.

Samtalens syfte

Samtal som förs runt sittande bord i skolans värld ska ofta leda framåt. Ibland finns dessa träffar till i syfte att enbart informera, men för det allra mesta ska du ha i åtanke att det som behandlas under ett samtal i förlängningen är till för elevernas eller skolans bästa. En fråga som är bra att ställa sig ofta under diskussioner är: “Hur gynnas eleverna av detta?” En lärares arbetsvecka är fylld av dilemman och saker som man aldrig kommer att kunna påverka alls eller speciellt mycket. Då kan det lätt bli så att man ägnar mötestid åt att prata om problemet i sig och den del av det man inte kan lösa. Här måste man flytta sitt fokus och ibland kanske man till och med behöver hjälp med det. Dags att ta fram frågan igen: “Hur gynnar den här diskussionen eleverna?” Hjälper det att jag under tjugo minuter pratar om problemet för mina kollegor? Problemet som vi alla är medvetna om sedan länge. Nej, knappast. Fundera istället tillsammans med dina kollegor på vad och hur ni kan arbeta för att komma framåt. Vilken del av problemet kan ni angripa med de medel ni har? Vilken del i din undervisning kan du justera för att nå fram bättre eller för att få elever att utvecklas ännu mer? De konstruktiva frågorna är de som ska få vara i fokus. Det är dessa ni tillsammans ska samtala om och runt. Det andra, det där som man behöver få ur sig ibland, får man ta vid annat tillfälle.

Mentorssamtalet

Du är ny på jobbet och du saknar erfarenhet. Därav har du många frågor. Hela tiden. Du har säkert fått snälla kollegor som har sagt att du får fråga så mycket du vill, så fråga på, men fråga vid rätt tillfälle. Trots att dina mer erfarna kollegor nog har bättre koll på mycket har de inte så värst mycket mer tid än vad du har under en arbetsdag. Se därför till att du får en mentor, eller i alla fall en fast tid i veckan med en kollega som kan vägleda dig svara på dina frågor. Lista allt du behöver och vill ha svar på, och lyft det när ni träffas. Givetvis ska du inte vara rädd för att fråga om det uppstår något akut, men ha för vana om det går att beta av din lilla frågelista tillsammans med någon en gång per vecka. Då kommer du ganska fort framåt.

Det dagliga samtalet

Och så finns det de där ständigt uppdykande, informella samtalen. De kan poppa upp var som helst. I personalrummet över en kopp kaffe, i arbetsrummet en eftermiddag när man är trött efter en lång rad lektioner eller i trapphuset när du stöter på en kollega som du inte träffar så ofta. Nu är jag i och för sig ingen förespråkare av pedagogiska samtal i just trapphus, välj hellre en plats där inga elevöron kan finnas för nära. Men, du förstår vart jag vill komma. Det är samtalen som varar kanske bara fem-tio minuter, som är informella och kravlösa på ett annat sätt än samtalen vid ett schemalagt möte. Och de kan ge dig så mycket. De kan skänka dig insikter och lärdomar om ditt yrke som du för alltid kan ha nytta av.

Ny som lärare:
I en serie artiklar berättar Karin Råhlin vad hon samlat på sig om att vara handledare åt VFU-studenter och vad hon själv velat veta när hon började för drygt 20 år sedan.

Publicerade delar i serien:
De kollegiala samtalen
Att bygga hållbara relationer
Ta kontrollen i klassrummet
Hitta strukturer
Skapa din yrkesroll

Karin Råhlin

Kontakt:

Karin Råhlin Förstelärare Förvaltningskontoret karin.rahlin@vaxjo.se

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida