Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Lättläst om forskning kring dyslexi

DELA

Lättläst om forskning kring dyslexi

Boken Om dyslexi tar avstamp i aktuell forskning. Specialpedagogen Monica Krüger som läst, tycker att målgruppen som kan ha nytta av den är mycket bred.

Boken Om dyslexi

Recensenten tycker att Om dyslexi är riktig uppslagsbok om dyslexi med en bred målgrupp för ögonen.

Titel: Om dyslexi
Författare: Tove Ekelund
Förlag: Studentlitteratur (2021)
Bra för: Lärare, specialpedagoger, speciallärare, rektorer, föräldrar, mor- och farföräldrar och alla andra med intresse inom området.
Plus: En riktigt bra och lättläst bok om dyslexi utifrån aktuell forskning, regelverk och med många konkreta tips.
Minus: Begreppsförvirring vad gäller pedagogisk utredning och utredning av en elevs behov av särskilt stöd.

Tove Ekelund är logoped, författare, specialpedagog, legitimerad lärare med skolledarutbildning. Hon har lång erfarenhet från såväl utrednings- och behandlingsarbete som undervisning och skolledarskap.

Författaren har valt att dela in boken i tre delar där den första delen ger en bakgrundskunskap om vad dyslexi är, med tydliga förklaringar av relevanta begrepp, och även lite om hur man utreder dyslexi. I den andra delen riktar författaren sitt fokus mer mot skolans styrdokument, extra anpassningar, särskilt stöd och förändringar i skolan och lärarutbildningen över tid. I den sista delen ges konkreta, handfasta exempel om allt från pedagogisk planering och differentierad undervisning till assisterande lärverktyg och hur de kan användas – allt för att ge elever med dyslexi, och alla andra elever, en mer språkligt tillgänglig lärmiljö.

En riktigt bra uppslagsbok där du kan finna svar på många av de frågor som dyker upp när det gäller specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Monica Krüger, specialpedagog
centrala barn- och elevhälsan

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida