Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Att vara ny som lärare

DELA

Att vara ny som lärare

Några år på universitet och nu är du fullfjädrad lärare. Eller? I en serie artiklar får du genvägar och tips från erfarna försteläraren Karin Råhlin.

Norrtullskolan i grodperspektiv.

Alldeles snart tar du dina första steg in genom skolporten. Då kan det vara bra att ha Karin Råhlins tips i ryggsäcken. Foto: Anna Fritzén

När du plötsligt en dag finner dig själv stående med ditt examensbevis i handen, eller när du skriver på för det där lärarjobbet som du fått, öppnas också dörren till en helt ny yrkesvärld. En värld där du många gånger utgör själva navet i ett hjul som du ska rulla framåt på en väg som du kommer upptäcka alls inte är speciellt rak.

Under de första åren som (nyutexaminerad) lärare kommer du att samla på dig kunskaper och erfarenheter som inte det finaste universitet i världen kan ge dig. Din utbildning har rustat dig och gett dig en god grund att stå på, javisst. Med den blir du konkurrenskraftig och den är något du ska vara stolt över, men väldigt snart kommer du att märka att långt fler delar än du kunde tänka dig måste och behöver samspela. Tillsammans utgör de allt det som det innebär att vara verksam som lärare.

I den här artikelserien ska vi fördjupa oss i detta komplexa men underbara yrke. Texterna fungerar inte som något facit, de innefattar inte alla de rätta svaren, men förhoppningsvis kan de bli en inspirationskälla för dig och få dig att reflektera kring din yrkesroll på ett sätt som gör att du utvecklar den och blir tryggare i den.
Artikelserien är indelad i åtta kapitel: 

 1. Skapa din yrkesroll i klassrummet
 2. Hitta strukturer
 3. Ta kontrollen i klassrummet — och behåll den
 4. Bygga hållbara relationer med elever
 5. De kollegiala samtalen
 6. Utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare
 7. Fokusera på kärnverksamheten
 8. Skolan och andra aktörer

I denna första text ska vi kasta ljus på en viktig grundpelare, den som handlar om dig och vem du vill och kan vara i din yrkesroll.

Ha en plan B i fickan

Att vara lärare innebär att du som person under stora delar av en arbetsdag är i fokus. Du ska leda och lära andra, du ska vara väl förberedd på det du ska leverera samtidigt som du hela tiden måste vara flexibel. Det du har tänkt och planerat för kan visa sig ta en helt ny riktning. Du måste alltid vara beredd på att ta till en plan B, eller kanske rent av trolla fram en sådan. Du behöver ha nästan lika många tillvägagångssätt i bemötande som det finns elever i en klass. Du måste vara i nuet samtidigt som du i så stor utsträckning det går behöver ha kontroll och styrsel på resten av dagen. Intrycken haglar över dig och då är det lätt att känna stress och kanske påverkas av den så att man tappar bort den där läraren som man vill och behöver vara. Med hjälp av vissa strategier kan man dock underlätta för sig själv. Läs och fundera på vilka som kanske kan vara till hjälp för just dig.

Ditt lärarjag

Under dina första år som lärare, och även senare, ja alltid faktiskt, kommer du att ställas inför en rad situationer och dilemman där du behöver stå stadigt och agera professionellt. Det blir lättare med tiden och i början ska du inte vara för hård mot dig själv. Se tillfällena då det inte blev som du tänkt dig som lärdomar och erfarenheter som du kan ha användning av framåt.

Något du kan göra när du ska påbörja din lärarkarriär är att sätta upp en målbild för dig själv.

Vem vill jag vara som lärare?
Hur vill jag vara och vad måste jag göra för att komma dit?

Skriv ner dina tankar runt dessa frågor och ta dig tid att fundera över dem. Om ett av dina mål till exempel är att ha lugna lektioner med arbetsro, fundera då på vad du behöver göra för att komma dit. Handlar det om hur väl förberedd du är, handlar det om bänkarnas placering i klassrummet, handlar det om ditt sätt att lyssna in och möta elevgruppen, om något helt annat eller om allt i en mix? Genom att fundera på detta och kanske till och med skriva ner det samt agera därefter kommer du ett steg på vägen till att vara den lärare du vill vara.


Ha förebilder:

 • Var din handledare under VFU:n fenomenal på att skapa goda relationer med eleverna?
 • Har du en kollega som är fantastiskt bra på att inleda lektioner så att de fångar elevernas intresse?
 • Gillade du särskilt mycket föreläsarens demonstration av hur man kan bygga upp en bra lektion?

Plocka godbitarna. Samla på dig det bästa från det som du ser att andra lärare gör och justera det kanske sedan något så att det blir ditt.

Det lite klyschiga uttrycket “Var personlig men inte privat” har de flesta av oss hört flera gånger om. Det tål faktiskt att repeteras och ta till sig, för med det i ryggen kan du komma långt. När du kliver in genom skolans dörrar på morgonen ska du lämna delar av ditt privata jag utanför. Skilj på din privatperson och den du är i ditt yrke. Givetvis kan du skoja med eleverna, givetvis kan du berätta för dem vad du gjorde i förra veckan, men gör det utan att bjuda ut ditt privata jag för mycket. Låt eleverna känna var gränsen går för hur privata ni kan vara med varandra. Ditt huvuduppdrag är att undervisa dem och förse dem med kunskaper för livet. För att kunna göra det på bästa sätt behöver ni ha en fungerande och trygg relation. Ni är inte kompisar och ni är inte barn och förälder. Ni bör ha en mer distanserad relation men du behöver visa och eleven behöver veta att du bryr dig om honom eller henne. Det räcker ofta väldigt långt.

Förbered dig noggrant och visualisera

Ja, det kommer att kräva en del av din tid, kanske mer än du önskar, men i slutändan kommer det att vara värt det. Om du kommer till lektionen och är trygg i ditt upplägg av den blir du lugnare och kan agera mer professionellt. Gå igenom lektionen i huvudet innan du genomför den. Även det kan hjälpa dig att känna lugn och ro. Under de första åren kan det till och med vara en god idé att skriva ett manus till sig själv. Inte i minsta detalj, men skriv ner formuleringar du gärna skulle vilja använda och som du känner dig bekväm med. Det får dig också att reflektera över ditt språk. Vad passar dig? Jag själv har varit verksam som lärare i många år men om jag ska ha en lektion som jag vill ska beröra eleverna extra eller om jag känner att det vi ska prata om ligger utanför mina främsta intresseområden skriver jag fortfarande ner meningar och fraser som jag vill använda. Ju tryggare du är desto bättre lärare kan du vara.

Vad passar dig?

Precis som varje elev är unik är varje lärare det och om ett arbetssätt eller sätt att vara passar din kollega är det inte alls säkert att det passar dig. Prova dig fram men förställ dig aldrig. Var den du är. Du kommer att känna vad som passar dig och eleverna lär sig fort och vet att lärare är olika. Ofta tycker de om det. Det ger deras skoldag variation.

När livet kommer emellan

Ibland händer saker som gör att vi inte kan vara den bästa versionen av oss själva. Det kan vara saker på jobbet som påverkar oss men det kan också hända saker i vårt privatliv som påverkar vår yrkesvardag. Även här hanterar vi det olika. En del av oss tycker om att stänga det jobbiga ute och hålla igång våra lektioner som vanligt. (“Jag behöver få vara lite i det vanliga”, sa en kollega en gång till mig när jag frågade om hon verkligen orkade jobba under omständigheterna.) Om du hellre vill, berätta för eleverna. Du behöver inte delge dem några detaljer, men ofta är elever väldigt förstående om man säger att man har det jobbigt för tillfället. De förstår att man är ledsen eller att man inte mår bra. De hjälper dig att skapa en bra lektion. Agera så som det passar dig.

Det tar tid

“Nu är du färdig lärare” får du höra vid din examen. Det är du inte. Det är nu det börjar. Det är nu du ska stå nästan helt på egna ben, utan någon VFU-handledare eller examinator som guidar dig genom dagen. Du har dina kollegor, och dem ska du ta hjälp av, för det är nu din yrkesresa tar sin start. Att bli den lärare du vill och behöver vara tar tid, och det måste få ta tid. När fem och tio år har gått kommer du att tänka tillbaka och inse att allt du gjorde verkligen inte blev perfekt och att du gärna hade gjort om en del om du kunnat, men du kommer också att upptäcka att du gjorde och gör mycket bra. Du kommer att bli säkrare och säkrare på dig själv och du kommer, kanske med hjälp av någon tanke här ovan och definitivt med hjälp av kollegor, elever, fortbildningar, litteratur och inte minst dig själv bli just den lärare du vill vara.

Text: Karin Råhlin

Ny som lärare:
I en serie artiklar berättar Karin Råhlin vad hon samlat på sig om att vara handledare åt VFU-studenter och vad hon själv velat veta när hon började för drygt 20 år sedan.

Publicerade delar i serien:

Fokusera på kärnverksamheten
De kollegiala samtalen
Att bygga hållbara relationer
Ta kontrollen i klassrummet
Hitta strukturer
Skapa din yrkesroll

Karin Råhlin

Kontakt:

Karin Råhlin Verksamhetsutvecklare Förvaltningskontoret karin.rahlin@vaxjo.se

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever.

Länk till Växjö kommuns hemsida