Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre delar hållbarhet lyfts i förskolan

DELA

Tre delar hållbarhet lyfts i förskolan

Hållbar utveckling i förskolan, det intresserar Vivianne Rundberg Nilsson. Hon recenserar här Varsamt och nyfiket och blir både inspirerad och fundersam

Boken Varsamt och nyfiket

Boken om hållbar utveckling i förskolan ägnar ett par kapitel åt de allra yngsta.

Titel: Varsamt & Nyfiket- vägen till tillhållbar utveckling i förskolan
Författare: Erika Wallin (red)
Förlag: Lärarförlaget (2021)
Bra för: förskollärare, barnskötare och rektorer i förskola
Plus: Synliggör flera perspektiv och delar av hållbar utveckling.
Minus: Det är lätt att känna att vi själva inte kommit så långt i vårt arbete kring hållbar utveckling

Varsamt och nyfiket är en bok för dig som på allvar vill inspireras och lära dig mer om förskolans uppdrag kring hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett område som i framtiden kommer ha en betydande del i hur vi formar och utvecklar ett samhälle som är hållbart på flera plan och här har förskolan ett uppdrag i att påbörja detta arbete. Förskolans arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet men om man inte satt sig in i området hållbar utveckling tillräckligt kan det vara lätt att fastna i odling och sopsortering.

Boken inleds med att på ett enkelt sätt förklara och ge exempel på hållbar utvecklings tre olika aspekter. Den sociala, den ekonomiska och den ekologiska aspekten. Boken beskriver att den ekonomiska hållbarheten bland annat handlar om hållbar användning, källsortering, återbruk och dess konsekvenser för miljö och människor. Social hållbarhet handlar om demokrati och gemenskap och hänger mycket samman med förskolans värdegrundsuppdrag medan den ekologiska aspekten rör frågor om ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro. Boken använder sig också av de kopplingar som finns till Agenda 2030 och FN:s globala mål.

Bokens 13 olika kapitel tar upp både forskning, erfarenheter och exempel på hur förskolan kan undervisa med fokus på hållbar utveckling. Exempelvis har boken två kapitel som fokuserar på hur förskolan kan möta de allra yngsta barnen. Just arbetet med de allra yngsta synliggörs inte så ofta i olika exempel så därför blir det extra intressant att läsa just om hur vi i varje möte kan låta barnen uppleva och leva demokrati och hur vi stärker det sociala perspektivet i hållbar utveckling i arbetet med förskolans yngsta barn. Vidare lyfter boken exempel på vilken sorts undervisning som kan utveckla handlingskompetens hos barnen så att de i framtiden kan handla hållbart. Vad har vi för förhållningssätt och bemötande för att barnen ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingskompetens? Kapitlets författare Maria Hedefalk lyfter den pluralistiska undervisningen som en undervisning som stärker handlingskompetens. Det innebär bland annat att läraren agerar som en medforskare och medverkar till att utveckla barnets förmåga att själv värdera vilken handling som är mest hållbar.

Boken ger också flera didaktiska exempel och visar hur man kan planera sin undervisning utifrån läroplanens målområden med koppling till hållbar utveckling. Boken innehåller även ett kapitel om hur vi kan belysa och förhålla oss till hållbar utveckling i förskolans vardag något som känns angeläget för att hela förskolan och förhållningssättet ska bidra till hållbarhet. Hållbarhet är inget som bara finns under vissa undervisningstillfällen utan behöver få leva under hela förskolans vardag och val.

Boken är lättläst och jag ser den som en bra grund för förskolor som vill utveckla sitt arbete och förhållningssätt kring hållbarhetsfrågorna. En fördel är att man kan välja olika kapitel att fördjupa sig i både beroende på vilken åldersgrupp man arbetar med eller vilket område man vill fördjupa sig och inspireras kring. En stor fördel med boken är också att det lyfter både didaktik, undervisning och förhållningssätt i relation till hållbar utveckling och bidrar på så vis till ett fördjupat perspektiv på flera plan.

Vivianne Rundberg Nilsson
förskollärare Vikaholms förskola

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever.

Länk till Växjö kommuns hemsida