Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Lyckade ledare utvärderar sin egen insats

DELA

Lyckade ledare utvärderar sin egen insats

Om du som ledare funderar var du har svårt att komma vidare i skolförbättringsprocessen, då har recensenten Viktoria Lundström boken för dig: Intelligent och lyhört ledarskap i skolan.

Boken Intelligent och lyhört ledarskap i skolan

Boken om intelligent och lyhört ledarskap lägger stort fokus på reflektion.

Titel: Intelligent och lyhört ledarskap i skolan. Lära att leda (2021)
Författare: Steven Katz, Lisa ain Dack, John Malloy
Förlag: Studentlitteratur
Bra för: dig som arbetar som, eller är chef för, rektor/skolledare
Plus: Reflektionsfrågor kopplat till varje kapitel
Minus: En kort sammanfattning av varje kapitels innehåll hade lyft boken

Författarna Katz och ain Dack har tidigare skrivit boken Professionsutveckling och kollegialt lärande, en bok som vi använder i utvecklingsgruppen på min skola. Vi läser och reflekterar över det professionella lärandet och vad som krävs för att nå dit.

Nu har författarna, tillsammans med Malloy, gett ut en ny bok Intelligent och lyhört ledarskap i skolan, lära att leda. Författarna lyfter, bland annat, att leda i ett spänningstryck eller korsdrag för rektorer samt hur rektorer måste leda i detta ”mellanrummet”. Katz, ain Dack och Malloy menar att det är i mellanrummet mellan spänningstryck med direktiv uppifrån och behov från enheten som rektorer behöver lära sig hur man kan leda. Vidare lyfter författarna hur en rektor kan leda och utvecklas i sitt ledarskap.

Två huvudbegrepp som genomsyrar boken är ett intelligent och lyhört ledarskap. I det intelligenta ledarskapet uttrycks tydliga förväntningar som bygger på evidens och forskning och det lyhörda ledarskapet utformar dessa förväntningar med hänsyn till kontexten man befinner sig i. Vidare menar författarna att det lyhörda ledarskapet innebär att det finns en förståelse för varför man arbetar med det professionella lärandet och det intelligenta ledarskapet innebär att det finns en förståelse för bakgrunden till de krav vi arbetar efter i skolan.

Tre viktiga delar i rektorers ledarskap är att:

  • ange riktning, att tydliggöra vad vi har fokus på
  • bygga relationer och utveckla medarbetare där vi främjar välbefinnandet hos all personal samt
  • utvecklar organisationen som helhet för att omvandla skolan till en lärande organisation för både elever och personal.

Författarna menar att de rektorer som lyckas är de som utvärderar sin egen påverkan utifrån frågorna: hur går det, hur kan det gå bättre samt vad är nästa steg? En metod för detta är egen reflektion samt reflektion och diskussion i lärgrupper för skolledare. I boken lyfts ledarskapsrelaterade undersökningsfrågor genom ett framtaget protokoll samt stödfrågor för egen reflektion samt reflektion i lärgrupperna. Författarna lyfter följande huvudfrågor för egen reflektion: vilka är de viktigaste prioriteringarna för förändringsarbete på din skola? Var har du som ledare svårt att komma vidare i skolförbättringsprocessen? Vad behöver du som ledare lära dig?

Fler viktiga och intressanta begrepp att reflektera kring är initiativsjukan, bokstavliga rektorer, underbyggda och byggda direktiv – läs mer om dessa i boken!

Katz och ain Dack kommer till Nordiska skolledarkongressen i Göteborg som äger rum 22-23 mars där författarnas titel på föreläsning är just Intelligent och lyhört ledarskap.

Viktoria Lundström
tf rektor Hovshagaskolan

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida