Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem De allra yngsta målade fram en finare närmiljö

DELA

De allra yngsta målade fram en finare närmiljö

Handlingskompetens kan de allra yngsta barnen visa — när de får möjlighet. Här berättar personalen på Palettens förskola med egna ord hur de arbetat för att barnen ska känna att de kan påverka sin vardag.

Emma Berggren och Nenad Petkovic

Förskollärarna Emma Berggren och Nenad Petkovic (avdelningarna af Klint och Lerin) har sammanfattat hur förskolan Paletten jobbat med handlingskompetens. Arbetssättet är en del av Kosovoprojektet som startade 2019.

Hållbar framtid, ett begrepp som bygger på tre aspekter: det sociala, miljön och ekonomin. Vi vet inte hur många gånger i veckan vi sitter och diskuterar kring och om detta begrepp: vi gör det i arbetslaget, med kollegor på förskolan och med våra chefer. Vi gör det i det dagliga, på våra nätverk och på våra APT:n. Ni hör, det är ett begrepp som mycket av vår verksamhet kretsar kring.

Ett av våra prioriterade områden är hållbar framtid. Oavsett hur mycket vi arbetar med det, har vi varje gång något nytt att prata om för att vi ser det på ett nytt sätt och vi tänker annorlunda. Om det är så brett och stundtals komplicerat för oss vuxna, hur upplever då barnen det? Vi utgår alltid från barnens bästa, allt vi gör i förskolan måste först och främst bygga på vad vi kan göra för att erbjuda barnen förutsättningar till utveckling och lärande. Hur kan då hållbar framtid i förskolan gynna våra barn? Varför är det viktigt att vi arbetar med detta? Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) säger att:

"Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhälle.”

Under höstterminen har vi koncentrerat oss på en scen som ligger centralt i stadsdelen Araby. Barnen uppmärksammade att de blev smutsiga på sina kläder och händer när de var där. De var alldeles svarta av allt sot som legat på scenen. Vi samtalade med barnen, som är mellan ett och tre år gamla, om hur vi kunde göra platsen mer trevlig. Vad behövde vi göra för att inte bli lika smutsiga nästa gång? Det vi kom fram till var att platsen behövde rengöras.

Vi tog med städmaterial och vatten som för barnen var kända sen tidigare. Vi dokumenterade barnens samarbete med oss pedagoger och spelade upp denna dokumentation på vår clevertouch. Under tiden dokumentationen rullade i ett bildspel och vi diskuterade med barnen om vad det var vi hade gjort, pekade ett flertal barn på de stora svarta fläckarna som fortfarande prydde scenens vägg. Där föddes idén om att bjuda in Växjö kommun till ett samarbete kring vårt projekt. Barnen behövde material för att kunna förändra väggen som de själva hade uppmärksammat.

Omålad utomhusscen

Scenen före målning.

Nymålad utomhusscen

Scenen efter målning.

Vi tog kontakt med Växjö kommun och fick respons omgående. De gjorde visst förarbete på scenen och därefter kunde barnen sätta igång med uppfräschningen med hjälp av de penslar och målarfärg som vi fått. Vi diskuterade med barnen och introducerade dem till uppgiften. Barnen har under hela processen visat ett intresse och en nyfikenhet till att måla om scenen.

Syftet är att ge barnen en positiv bild av framtiden och att de kan påverka den. Vi vill att barnen ska få erfara att även små tankar och handlingar bidrar till en förändring även utanför förskolans verksamhet. Vi vill ge barnen en möjlighet att utveckla en handlingskompetens, att deras arbete ska synas och uppmärksammas för att möjligtvis ge inspirationen till fler medborgare både i Araby och Växjö i stort.

I vår verksamhet pratar vi om ett livslångt lärande där vi tror att det barnen gör idag kommer att följa med dem när de växer upp. Genom att vi uppmuntrar barnen att tillsammans värna om platsen och varandra hoppas vi att barnen även som vuxna ska känna en stolthet över vad de lyckats åstadkomma. Vi har stora förhoppningar på att det vi gör idag med barnen ska utveckla en stark känsla hos dem för att ta hand om allt i sin miljö och närmiljö. Vi vill att barnen ska känna sig nyfikna på miljön, att de ska vilja vara med och påverka den till det bättre och att de agerar och reagerar för miljöns bästa.

Två barn som målar.

De yngsta barnen målar för en finare miljö.

Projektet har inneburit en hel del både roliga och svåra utmaningar. En utav de allra största utmaningarna vi ställdes inför var att få färgen på rätt plats. Vi fick prova på olika strategier för olika barn. En del barn behövde musiken som ett tillägg för att kunna fokusera på själva målningen, andra barn ville känna på väggen med hjälp av en bil innan man ville pröva penseln. Andra gånger vi varit på platsen har fokus också kunnat ligga på att undersöka djupet i själva färgburken: hur mycket färg får plats på penseln?

Barnens utforskande hjälper oss pedagoger att hitta nya nyfikenhetsfrågor och därmed kunna iscensätta för fler undervisningstillfällen i våra andra miljöer. Det är viktigt att kunna se alla barn och uppfylla deras behov. Åldern avgör inte om du kan påverka samhället i stort. Det handlar om vilka möjligheter du får av pedagogen och i vilka sammanhang du som barn får medverka i. Vi måste våga lita på våra barn och deras förmågor, deras kompetens och handlingskraft.

Under projektets gång har barnen upptäckt olika typer av ljud på platsen, bland annat ekot som uppstår i hålen under scenen. Med hjälp av vispar, trummor, silar, bilar och rör har barnen upptäckt platsen och dess ljud på olika sätt. Barnens utforskande av vår plats har väglett oss vidare till andra platser i Växjö, exempelvis testar vi ekot i Vattentornet på Teleborg och i olika tunnlar som vi promenerar och cyklar genom. Barnen har också upptäckt att ljud skapar vibrationer, att föremål studsar av trumman på grund utav ljudvågorna som uppstår vid beröring. Vår plats, ekot och vibrationerna är något vi fortsätter utforska och experimentera tillsammans med barnen i vår verksamhet.

Genom att ha lyssnat och sett till barnens intresse, samt haft kollegiala reflektioner och diskussioner oss emellan har vi kommit fram till en ny idé och utmaning. Vi vill nu spinna vidare på vårt samarbete med kommunen om hur vi kan göra scenen till en levande och välkomnande plats varje dag året runt. I området och i vår verksamhet finns många olika nationaliteter, många olika språk och många olika kulturer. En sak som många kan känna en samhörighet kring är musik, sång och dans. Här i Araby är musiken färgstark, den låter på så många olika sätt och den sjungs på så många olika språk, men det allra viktigaste i detta är att den är accepterad precis som den är, att alla kan lyssna och känna till allas musik. Därför hoppas vi nu bygga vidare på relationen med kommunen och hoppas på en fast musikstation vid scenen. Syftet med detta är att förhoppningsvis skapa en plats där människor från Växjö kan mötas och känna gemenskap.

Nenad Petkovic och Emma Berggren,
Palettens förskola, af Klint och Lerin

Röster om hållbar utveckling

”Det är först när våra barn får uppleva naturen som de börjar älska den och det man älskar vill man behålla och värna” (Almeida, Bombaugh & Mal 2006)

”Att man som barn får möjligheter att uppleva och utforska naturen, har en avgörande roll för vilken relation, medvetenhet och framförallt kunskap man får om och till denna i sitt kommande liv. Om barn rutinmässigt och kontinuerligt får vistas i och uppleva naturen, samt får goda minnen och erfarenheter kommer de att få en närmare och mer empatisk relation till sin omgivning och miljö. En relation som bidrar till en vilja hos individen att påverka för en hållbar utveckling och strävan för ett bevarande av den biologiska mångfalden” (Lindemann-Matthies & Knecht 2011)

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida