Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Stava rätt är en inspirerande historia

DELA

Stava rätt är en inspirerande historia

Ska man bry sig om stavningen? Absolut! Recensenten Cathrine Kuoppa inspireras storligen av boken som hon läst: Från stavfel till stavrätt.

Boken Från stavfel till stavrätt som ligger på ett par stavar.

Boken Från stavfel till stavrätt inspirerar recensenten ordentligt.

Titel: Från stavfel till stavrätt – genom bokstäver, ord och litteratur
Författare: Anne-Marie Körling
Förlag: Gothia Kompetens AB (2021)
Bra för: alla lärare men kanske främst de som jobbar i de lägre stadierna
Plus: En lättillgänglig inspirationskälla kring undervisning i stavning.
Minus: Kan i skrivande stund inte komma på något.

Anne-Marie Körling har gjort det igen! Skrivit en bok som inspirerar, skapar frågor och nyfikenhet och får mig att verkligen vilja utvärdera, förändra och utveckla min undervisning. Med sin skarpa blick och förmåga att sätta fingret på, belyser hon vikten av att fånga elevernas frågor och utifrån dem skapa tid för undervisning i stavning.

Jag har länge funderat över om och hur man ska undervisa de yngre eleverna i stavning och genom Körlings bok får jag svar på mina frågor. Det är en bok som ger många konkreta tips om hur man kan gå tillväga och att man ska, är enligt Körling en självklarhet.

Boken lyfter bland annat hur lust och nyfikenhet för skrivandet kan fångas, skapas och underhållas, vikten av ett varsamt bemötande av elevers texter, det kollegiala lärandet och vinningen av ett genuint intresse för elevers tankar och frågor. Den förespråkar litteraturen som utgångspunkt i undervisningen, det språkutvecklande klassrummet och det gemensamma lärandet. Läs den!

Cathrine Kuoppa
klasslärare i åk 3, Gustavslundskolan

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever.

Länk till Växjö kommuns hemsida