Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Elevkoordinator skapar trygghet

DELA

Elevkoordinator skapar trygghet

Varje morgon före åtta hör de 370 eleverna på Ljungfälleskolan musiken och vet att elevkoordinatorn är där för att ta emot dem. Varje förmiddagsrast håller han också i rastaktiviteter till musik.

— Det är roligt att mitt jobb är att leka med barn och få dem att må bra, säger Anel Grozdanic.

Anel Grozdanic och Emma Linderholm

Anel Grozdanic anställdes som elevkoordinator på Ljungfälleskolan 2018 av rektor Emma Linderholm som ville satsa på trygghetsskapande åtgärder. Foto: Matilda Elfgaard

Struktur, trygghet och relationsskapande är ord som ständigt återkommer när Ljungfälleskolans rektor Emma Linderholm och Anel Grozdanic berättar om rollen som elevkoordinator. I november 2018 kom han till Ljungfälle med sin examen från Linnéuniversitetet i socialpedagogik. Hans ansvar blev redan då att hålla i strukturerade rastaktiviteter utomhus, men i början var han mer en trygghetsperson som hjälpte elever som inte alltid var på rätt plats.

— Vi har jobbat stenhårt och vi har fått en helt annan miljö på skolan, säger Emma Linderholm. Vi har gjort studiebesök på Visättraskolan i Huddinge och tagit med oss mycket av vad de gjorde med trygghetsarbetet.

Anel Grozdanic håller med.

— Mitt jobb har förändrats en hel del, säger han. När jag anställdes var skolan i ett skede där det hände väldigt mycket, väldigt ofta.

I början kunde han ringas in och avlasta läraren genom att fortsätta reda i en konflikt och läraren kunde gå in i klassrummet och fortsätta undervisningen. Han var också väldigt delaktig i att arbeta igenom och genomföra kränkningsanmälningar och var ett stöd för lärarna. Han är fortfarande ett stöd, men rektor Emma Linderholm ser väldigt mycket färre kränkningsanmälningar 2021. Skolan har numera flerlärarskap.

— Anels huvudsakliga uppgift är förebyggande och främjande arbete där rastaktiviteterna är viktigast, säger hon. Relationsskapande är nyckeln. Han kan alla namnen och har en relation till alla eleverna på skolan. Vi ser det finns en vinst att det alltid är samma person på plats.

Om morgnarna säger Anel Grozdanic:

— Jag parkerar mig vid multiarenan och tar emot eleverna och föräldrarna med lite go musik. De flesta eleverna dyker upp fem i åtta eller åtta, så de har 10-15 minuter på skolgården. Det är jätteviktigt att det finns någon vuxen ute då, för det är ett hundratal elever på skolgården samtidigt.

Rastaktiviteterna mellan 9:15 och 10:30 är Anels ansvar att planera och utföra. Veckoprogram hängs upp i kapprummen så att alla ser.

— Det kan vara allt möjligt: stafett och bottlefliptävlingar, eller lekar som datten. Målet är att de ska röra sig så mycket som möjligt och det är viktigt är att det är enkla lekar, med få instruktioner, som man kan hoppa in och ut i om man bara vill vara med i fem minuter.

Anel Grozdanic plockar fram koner.

Elevkoordinatorn Anel Grozdanic plockar bland koner och redskap. Less is more, är hans devis om en bra rastaktivitet. Foto: Agneta Myrestam

Anel Grozdanic tror att rutiner och struktur gjort det lugnare på skolan.

— Det är mer harmoni på skolgården. Det flyter på väldigt bra. Eleverna kan förstås välja om de vill vara med eller inte. Ibland har jag 70 elever, ibland har jag tre, säger han.

Förutom elevkoordinatorn finns det vuxna från varje team ute varje rast och han ska kunna fortsätta sin rastaktivitet även om det händer något vid Kingplanen eller någon annanstans. Anel får själv höra mycket bra saker från lärarna om sin roll.

— De tycker att det är jättepositivt att eleverna gör av med lite energi och kommer in i klassrummet klara i huvudet.

Emma Linderholm säger att Anel Grozdanic har en otroligt stor betydelse för de elever som känner sig ensamma eller inte vet vad de ska göra.

Ljungfälles elevkoordinator har tre delar i sin tjänst: rastaktiviteter, arbete på fritids för de äldre eleverna på eftermiddagen och så arbete i Flexen, en plats för barn som behöver mycket vuxenstöd. Han sitter inte med i elevhälsoteamet, men väl i trygghetsteamet, som har ansvar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling lever och är aktuell. Trygghetsteamet är bland annat ansvarigt för ett antal temaveckor till exempel Pride, Stopp min kropp och Nätrespekt och har också gjort värdegrundslådor med frågor till varje klass.

På Ljungfälleskolan erbjuds det här läsåret också rastaktiviteter en gång i veckan vid lunchtid. Emma Linderholm berättar att slöjdläraren Alfred Andersson hade utrymme i sin tjänst på onsdagar och att han var intresserad. Hon tycker det känns kul att kunna erbjuda rörelse även på luncherna och hon är glad över att hon för tre år sedan anställde en elevkoordinator.

— Anel gör ett fantastiskt bra jobb; det här att älska att vara ute, säger hon. Tonvikten på relationsskapande är galet viktig. Skulle han inte vara bra på att ha goa relationer med eleverna då skulle den här satsningen falla.

Anel Grozdanic trivs otroligt bra med sitt arbete.

— Det bästa med jobbet är att se barnen och deras utveckling, särskilt de som har det lite kämpigt, att se att de kan lyckas.

Text: Agneta Myrestam

Trygghet och kränkningar

Varje år kartlägger organisationen Friends tryggheten i svenska skolor. Vill du ha berättelser och statistik läs Friends årsrapport 2021. Länk till annan webbplats.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida