Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Engagerat kroppsspråk motiverar eleverna

DELA

Engagerat kroppsspråk motiverar eleverna

Hur rör du dig? Vad förmedlar du? Boken Lärarens kroppsspråk passar för alla som är intresserade av möten mellan människor, tycker Sandra Österström som läst och gillar.

Boken Lärarens kroppsspråk av John Steinberg.

Boken om kroppsspråk passar lärare, ledare och föräldrar och är utgiven av förlaget som numera heter Gothia kompetens.

Titel: Lärarens kroppsspråk
Författare: John Steinberg
Förlag: Gothia fortbildning (2020)
Bra för: Boken riktar sig till lärare och lärarstudenter, men jag skulle säga att den är lika viktig för alla som jobbar med barn och ungdomar, eller för ledarskap.
Plus: Ett stort plus är att boken både lyfter fakta och praktiska exempel. Därmed kan den fungera som en handbok att komma tillbaka till, igen och igen.
Minus: I en bok som tar upp kroppsspråkets betydelse önskar jag mer flöde i texten, fler förtydligande illustrationer och fler exempel kring utmanande situationer. De olika praktiska delarna kunde vara mer tydliga, med hjälp av mer iögonfallande styckesindelningar.

John Steinberg bok Lärarens kroppsspråk beskriver hur av lärarens sätt att kommunicera kan påverka atmosfären i klassrummet, både på individnivå och i gruppen som helhet. Vidare beskriver han lärarens grundläggande kroppsspråk som ett artisteri genom hur det förmedlas utåt sett till eleverna. Vi kan behöva träna och bli medvetna om vårt eget artisteri för att möta den gruppen vi har framför oss, bland annat genom hur vi agerar i klassrummet, men främst hur vi stannar upp och ser detaljer som händer exempelvis i matsalen, på skolgården eller i korridoren. Författaren lyfter på flera ställen att detaljerna påverkar helheten oerhört mycket och det är där vi hittar värdefull information om hur vi kan använda vårt artisteri, eller med andra ord vårt ledarskap, i mötet med eleverna.

En annan sak som Steinberg lyfter är fram är att synen som vi vuxna har på vårt eget ledarskap påverkar eleverna oerhört mycket och stämningen i klassrummet. Även vikten av det relationsfrämjande arbetet betonas, eftersom det är där elevernas motivation och fokus växer fram. Om vi som vuxna genom vårt kroppsspråk förmedlar en större entusiasm kring ett ämne än att ”bara” klara målen, avgör det hur eleverna tar till sig undervisningen. Han menar att när vi förmedlar en större helhet, att vi som lärare vill finnas där för att främja lärande, att vi tror på elevens förmågor, visar nyfikenhet, visar framtidstro, så ger det i sin tur en annan lust att lära sig.

Boken delas in i olika områden som belyser flera delar som exempelvis hur läraren går, klär sig, talar, skapar utrymme för eleverna, använder gester, ögonkontakt och beröring. Den lyfter även hur kommunikationen kan förtydligas genom att använda kroppen och bli medveten om sitt eget sätt att möta olika situationer. Vidare belyser Steinberg hur kroppsspråket kan underlätta för olika elever, både de som är mer tysta till de som är mer pratsamma. Det kan i sin tur skapa en större balans i ett helt klassrum.

Oavsett om det handlar om att vara en viktig vuxen i ett klassrum eller möta en enskild elev i samtal, så behöver vi ha kunskap och förståelse kring våra olika sätt att kommunicera. Lärarens kroppsspråk är även en viktig bok i föräldraledarskapet för att medvetandegöra vår röst, mimik och rörelsemönster, i relationen till våra barn. Boken är bra för alla som är intresserade av mötet med människor och vill fördjupa sig extra kring kommunikation, verbal och ickeverbal.

För mig är det en bok jag kommer plocka fram ofta och även lyfta för andra vuxna som möter barn. Jag uppskattar att den utgår från oss som vuxna och vilka möjligheter vi har att möta barn och ungdomar på ett stärkande och förtroendegivande sätt. Detta genom vårt sätt att prata, röra oss och att använda de olika sinnena. Även hur vi genom vårt sätt att möta och observera barn, kan få barnen att känna sig sedda och bekräftade. Genom att bli medvetna om vårt kroppsspråk och sätt att kommunicera kan vi skapa andra förutsättningar för barns trivsel och växande i ett klassrum.

Sammanfattningsvis, en oerhört viktig bok där fokus ligger på vilket ansvar vi vuxna har. Det följer som en röd tråd genom hela boken, nämligen att kroppsspråket är det viktigaste verktyget vi har och det är där vi kan göra stor skillnad i att främja goda relationer och en stärkande lärmiljö med motiverade elever.

Sandra Österström, skolsköterska
på skolorna i Tävelsås, Kalvsvik och Vederslöv

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida