Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Kreativitet och skapande på distans

DELA

Kreativitet och skapande på distans

Kursen heter Form och hålls i årskurs 2 på Katedralskolan. Ett kreativt ämne med skapande och hantverk i fokus som torde vara svårt att bedriva på distans. Men i Linda Lundgren Lundéns och AnnKristin Anderssons projekt inom hållbarhet funkar det fint att vara med oavsett var eleven rumsligt befinner sig.

Bild

Linda Lundgren Lundén och AnnKristin Andersson har hitta en farbar väg att genomföra kursen FORM i klassrummet så väl som på distans. Skulpturen är skapad med utgång från ekologisk hållbarhet. Eleven har bytt perspektiv och låtit människan bli fylld och fångad av all den plast som människan sprider.

Det är en utmaning att undervisa på distans. Det är ytterst sällan som alla elever är på fysisk plats när man måste vara hemma vid minsta symptom, det är något lärare har fått vänja sig vid det senaste året.

— Men det här temat är anpassat efter de förutsättningarna och det har slagit väldigt väl ut. Eftersom det inte bara är en designprocess utan även inkluderar en skrivuppgift och en genomtänkt presentation finns det många delar av arbetet som kan göras utanför klassrummet, säger Linda Lundgren Lundén.

Arbetet sker individuellt. Eleverna har fått välja en av de tre dimensionerna i hållbar utveckling: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet eller ekonomisk hållbarhet. Inom det har de fått välja något de vill väcka uppmärksamhet kring.

— Det ger dem stor frihet att välja nästan vad som helst som intresserar dem, säger Linda Lundgren Lundén.

Tecknad skiss på en sköldpadda som är förlaga till elevuppgift på Katedralskolan
Plast sticker ut ur ett sköldpaddsskal som gjorts som elevarbete på Katedralskolan i Växjö

Sköldpaddsskalet fyllt med plast heter bokstavligen “Du är vad du äter” med fokus på ekologisk hållbarhet och särskilt plast i hav.

Dekorerade assymetriska klossar

Distanskuber

Med hjälp av restprodukter från lokala företag som skänks till skolan har eleverna skapat varsitt verk som ingår i projektet. En elev visar färgglada asymmetriska klossar. Det ska användas i ett socialt experiment där olika personer fritt ska få bygga med klossarna. Klossbyggena samlas sedan under en tagg på instagram, #distanskuber. Frågeställningen för den här eleven handlar om huruvida social distans har skapat nya arenor digitalt och hur vi kan känna gemenskap genom skapande verksamheter.

En elev är i färd med att tillverka en korsett som är vacker på framsidan men med skräp fäst på baksidan som symboliserar konsekvenserna – det vi inte ser – av fast fashion och överkonsumtion. En elev riktar fokus mot sociala medier och vårt gemensamma ansvar för den sociala hållbarheten där. Det gestaltas av en döskalle tillverkad av aluminium och uttjänta kretskort.

Det är inte oproblematiskt att bedriva undervisning i ett skapande ämne delvis på distans.

— När man går igenom ett moment i ett klassrum så är det lätt att se om man behöver fördjupa och förklara ytterligare. Det blir svårare genom en skärm. Man vågar kanske inte fråga. I klassrummet brukar jag kunna snappa upp om de inte hänger med, man ser på gruppen om de inte förstår. Mötet är viktigt, det är där lärande sker.

Redovisningarna sker som pecha kucha-presentationer, alltså med hjälp av 20 bilder som visas 20 sekunder vardera, medan eleverna pratar till bilderna. På så vis fördjupar de tanken till sin idé. Redovisningarna sker i möjligaste mån i klassrummet men går också att följa digitalt. Det är alltid någon som behöver följa lektionen från annan plats. Så har det varit det senaste ett och ett halvt året. Även politiker och skolans hållbarhetsgrupp liksom representant från kommunens hållbarhetsgrupp bjuds in till redovisningen.

— Det är viktigt att eleverna får visa sina arbeten, känna att de har möjlighet att påverka och berätta om sina tankar, allra helst i en tid då de flesta sätt att visa sina projekt har blivit inställda, eller i bästa fall omställda, säger Linda.

Text: Anna Fritzén Foto: Linda Lundgren Lundén

Korsetten kan ses ses både ur ett historiskt perspektiv kring kroppsideal, och ur ett greenwashing-perspektiv där framsidan är vacker och putsad, men skräpet göms på baksidan.

En av eleverna har fokuserat på biologisk mångfald och de viktiga pollinatörer som tyvärr försvinner mer och mer. I sitt verk har eleven öppnat en Atlas och låtit pollinatörerna flyga bort.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida