Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Kollegiala samtal krävs vid digitalisering

DELA

Kollegiala samtal krävs vid digitalisering

Carola Fransson, IKT-pedagog på Centrumskolan har läst en diger lunta: Att integrera digitalisering med kollegialt lärande. Hon menar att man läser den bäst tillsammans med andra.

Boken Att integrera digitalisering med kollegialt lärande

Den omfångsrika boken Att integrera digitalisering med kollegialt lärande läses med fördel tillsammans med andra.

Titel: Att integrera digitaliseringen med kollegialt lärande
Författare: Marie Sjöblom och Edward Jensinger
Förlag: Studentlitteratur (2020)
Bra för: Skolledare, IT-pedagoger, IKT-pedagoger och förstelärare
Plus: Många bra tips för skolutvecklande arbetssätt inom digitalisering.
Minus: En tjock bok späckad med fakta som kräver sin tid av läsning och reflektion.

Det märks i boken Att integrera digitalisering med kollegialt lärande att båda författarna har en bra inblick i skolväsendet samt hur lång processen är för förändringar inom detsamma. Edward Jensinger har bland annat arbetat som lärare och utvecklingschef och Marie Sjöblom har bland annat arbetat som lärare och gymnasielektor med inriktning kollegialt lärande.

De anser att ska det satsas på teknikinvesteringar är det lika viktigt att satsa på professionsinvesteringar. Att också utgå ifrån vad, hur och varför när man ska digitalisera sin skola underlättar det pågående arbetet. I den digitala planen rekommenderas att man tänker efter vad digitalisering av skolan kan bidra med, hur den ska finansieras och hur den ska knytas samman med professionsinvesteringar samtidigt som man vet varför det investeras i just den teknik eller den mjukvara som väljs.

När det gäller teknikinvesteringar tycker de att skolan främst behöver fungerande trådlöst nät, tekniskt stödjande infrastruktur och digitala verktyg som både innefattar hårdvara och mjukvara. Därefter anser de att det ska göras organiserade satsningar kring professionsutvecklingen (gärna genom ett kollegialt lärande), samarbete och ett pedagogiskt ledarskap.

Ytterligare en sak de lyfter är likvärdigheten i den svenska skolan. Inom digitalisering av skolan finns inte den likvärdigheten, fastän det kom en nationell digitaliseringsplan 2017. Tyvärr går den planen inte in på vad som krävs av huvudmännen, de lokala skolorna och de enskilda lärarna utan istället är det fortfarande intresse och enskild skolas ekonomi som styr.

Det är bra att dela upp boken och läsa den tillsammans med andra digitaliseringsutvecklare för den väcker många tankar och idéer som behöver diskuteras.

Den här boken skulle ha skrivits för tio år sedan! Det var tanken som ofta kom upp under min läsning av de 297 sidorna.

Carola Fransson, lärare i ma/NO och teknik åk 4-6 samt IKT-pedagog, Centrumskolan

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida