Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem När två är mer än dubbelt så bra som en

DELA

När två är mer än dubbelt så bra som en

Boken Tvålärarskap lyfter fram olika aspekter som talar för att vara två i klassrummet. Specialpedagogen Susanna Lindström tycker att den ger en bra start för verksamheter som vill starta.

Boken Tvålärarskap

En bok om fördelarna att vara två i klassrummet.

Titel: Tvålärarskap. Lokalproducerat och hållbart
Författare: Anders Tidström
Förlag: Studentlitteratur (2020)
Bra för: lärare, pedagoger och skolledare, samt övriga som har ett intresse av skolan
Plus: En lista med bra grundförutsättningar, samt konkreta råd när en verksamhet vill införa tvålärarskap.
Minus: Utgår från redan ”frälsta” och övertygade.

Tvålärarskapets potential ligger i minskad lärarstress, ökade elevprestationer och att det på ett revolutionerande sätt kan höja en verksamhets kvalitet och rättssäkerhet, via kollegialt lärande och samarbete, skriver Anders Tidström i boken Tvålärarskap. Det sistnämnda kräver dock att samspelet mellan lärare fungerar och för det krävs tid och ansträngning.

Samtidigt lyfts en ekonomisk och politisk aspekt, att det inte räcker med att omfördela resurser. Dock kan ekonomiska besparingar på bland annat ledning och elevassistenter ge möjlighet till tvålärarskap utan alltför kännbara kostnader. Därtill minskar vikariebehovet.

På elevnivå ökar inkludering och stödmöjlighet till elever med inlärningssvårigheter, trygghet och trivsel ökar. Möjligheten att göra flexibla gruppindelningar, liksom att upprätthålla rutiner underlättas då det är en lärare på plats även om en lärare är sjuk. Sammantaget visar erfarenheten från skolor som provat tvålärarskap att 2 är mer än 1+1, alltså mer än dubbelt så bra som en lärare i varje klassrum.

Susanna Lindström, specialpedagog
grundsärskolans resursteam

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida