Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Inspiration och lust gick hand i hand

DELA

Inspiration och lust gick hand i hand

Kärt barn har många namn. Alternativ prao blev Mitt Norregård och till slut Vårt Norregård. En av lärarna, Karin Råhlin, summerar dagar av arbete, humor och idéer.

En hjärna med högra delen färgglad.

Högstadieeleverna på Norregård tänkte kreativt och visade att de tänker på sin skola ur många synvinklar.

Under de tre sista dagarna före påsklovet fick åk 8 på Norregårdskolan där jag arbetar kasta sig ut i, om än inte det okända så i alla fall det lite ovanliga, uppdraget och målsättningen att ta fram idéer och förslag för att göra skolan ännu bättre. Hur får vi en trivsam skola? Vilka medel behöver vi och vad kan vi göra med de resurser vi redan har?

Bakgrunden och anledningen till denna arbetsmodell finns i artikeln Kreativa dagar stundar på Norregård där jag och min kollega Ola Green berättar om projektet och arbetsformerna. Efter att ha arbetat på liknande sätt med åk 9 i höstas och då praon blev inställd även denna vår ville vi erbjuda 8:orna några dagar som skulle bli något annat än “det gamla vanliga”, som skulle inspirera och skapa lust.

För att ge lite mer tyngd åt hela processen involverade vi i skolans utvecklingsgrupp, som har till uppgift att arbeta med sådant som rör till exempel schemabrytande aktiviteter, ämnesövergripande teman och studiedagar, skolans ledning. De fick fundera på vad vår skola är i behov av för att bli ännu bättre. Sedan presenterade skolledningen sina tankar och önskemål för eleverna och bad om deras hjälp att komma på bra förslag och lösningar.

Eleverna delades in i grupper om fyra till fem i varje och när de arbetat fram sina förslag skulle dessa presenteras i små filmer. Lärare fanns med och stöttade längs vägen, liksom skolledning, men till största del skulle detta vara dagar där eleverna fick arbeta på egen hand utan så mycket inblandning från vuxna. Vi ville ge dem det förtroendet och visa att vi litade på deras förmåga att ro uppgiften i land.

Oj så många trevliga filmer det blev! Och så många bra förslag!

Ibland tänker man kanske som lärare att elever inte bryr sig så mycket om sin skola, eller snarare att de inte tänker så mycket kring den. De går dit, har sina lektioner och umgås med sina kompisar och så är det inte mer med det. Men i den här processen har det blivit tydligt att de visst tänker en massa och att man verkligen ska lyssna in dem i det, mer än man ofta gör.

Många kreativa och bra förslag presenterades och de som kändes mest relevanta att arbeta vidare med fångades upp av skolledningen. Till exempel kommer vi på skolan att låta eleverna få utökat ansvar för att hålla fint och göra det extra trevligt i det vi kallar för hemklassrum (de klassrum där de vistas mest) och på skolan i övrigt. Vi hoppas att det ska bidra till en ökad vi-känsla och trivsel. Andra idéer som lyftes var att eleverna gärna ville ordna ett bättre mottagande för nya 7:or på skolan genom bland annat organiserade rundvandringar och aktiviteter med fokus på att lära känna varandra och ha roligt, både inom och mellan klasser.

Skolans rektorer var också imponerade över hur snabbt eleverna fick ihop fina filmer där de påtalade sådant som kunde förändras till det bättre och hur det eventuellt kunde gå till. När jag tittar på filmerna kan jag inte annat än att hålla med och svensklärarhjärtat, eller kanske lärarhjärtat, tar något extra slag av glädje när jag märker hur strukturerade och pedagogiska många av våra högstadieungdomar är när de talar, berättar, visar och pekar. Dessutom fick vi oss många goa skratt när vi tittade på filmerna och det är ju alltid trevligt. Våra ungdomar har humor och presenterar saker och ting med glimten i ögat!

Eleverna har fått feedback och återkoppling på sina filmer av skolledningen. Detta var något som vi redan i planeringsstadiet av projektet lyfte fram som oerhört viktigt. Om vi låter elever arbeta på det här sättet och ger dem frihet under ansvar blir det i förlängningen vårt ansvar att på något sätt återkoppla så att de känner att vi tagit det de gjort och funderat runt på allvar.

Tidsåtgången kändes också alldeles lagom. På tre dagar hinner man komma rätt långt och ytterligare tid hade knappast förbättrat eller förändrat slutresultatet. Eleverna fick arbeta med sin tilldelade uppgift under de pass där de normalt skulle ha haft ett teoretiskt ämne, de praktiskt estetiska ämnena fortlöpte som vanligt.

Vi hoppas så klart att nästa läsår blir ett utan pandemin liggande som en våt filt över oss och att eleverna ska få komma ut på prao igen men vi hoppas också att vi ska kunna planera och genomföra något arbetsområde av den här typen för vi ser att våra elever växer och utvecklas genom att jobba tillsammans på ett alternativt men väldigt roligt sätt.

Karin Råhlin, lärare i svenska och engelska på Norregårdskolan

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida