Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Anton Damberg

DELA

Tre frågor till Anton Damberg

Dags för Anton Damberg, lärare på Gustavslundskolan, att berätta om de första åren som lärare. Det var JO Waldo som ville veta hur hans tidigare lärarstudent har det nuförtiden.

Bild

Vad känner du är det mest positiva i lärarjobbet?

— Det kanske låter klyschigt, men det mest positiva med lärarjobbet är att träffa eleverna och se deras utveckling från dag till dag. Man får en väldigt härlig energi när en elev ”knäcker” någon slag kod och bli uppmärksam på sitt lärande.

Vad är det mest krävande för dig som lärare?

— Det som är mest krävande för mig som lärare upplever jag är att nå elever som inte blir motiverade av ens undervisning, men även de elever som är i behov av extra utmaningar.

Elever som inte blir motiverade av undervisningen får man ju oftast mer jobba med det relationella för att hitta vad de blir motiverade av och en del elever går det enklare med än med andra.

Elever som är i behov av extra utmaningar upplever jag kan hamna i skymundan av andra elever som man kämpar med för att de ens ska nå målen. Då läggs lärarens energi oftare på eleverna som ska nå målen istället för en elev som är i behov av extra utmaningar.

Så här några år efter lärarexamen för dig — har dina förväntningar på jobbet blivit som du trodde? Varför/Varför inte?

— Jag upplever ändå att mina förväntningar till viss del blivit som jag trodde. En del av det kan vara på grund av att jag har föräldrar som arbetar inom förskola och skola och att jag därigenom hade med mig en del kunskaper om yrket sedan tidigare. Även praktiken under utbildningen gjorde att man fick en bild av hur yrket kunde vara.

Däremot fanns det delar, som till exempel utvecklingssamtal och föräldramöten, som man gick in i utan några förväntningar på grund av att man inte hade några tidigare erfarenheter av dessa.

Men i det stora hela så har jobbet levt upp till de förväntningar jag hade innan jag blev färdigutbildad lärare.

Slutligen, vem vill du ska svara på dina tre frågor?

— Jag skickar mina frågor till Sabina Rastoder, speciallärare för mellanstadiet och det som kallas studion på Gustavslundskolan.

  1. Du utbildade dig till speciallärare för något år sedan, vad fick dig att göra det?
  2. Du var med och startade studion på Gustavslundskolan. Vilka positiva effekter har det gett?
  3. Hur ser din dag i studion ut i jämförelse med en skoldag när du var klasslärare?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida