Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Lär dig skriva texter på ämnesspråket

DELA

Lär dig skriva texter på ämnesspråket

Skrivkultur, ämnesspråk och skrivplanerare finns i boken Skrivdidaktik i alla ämnen som recensenten Anneli Nilsson uppskattar stort bland annat för alla elevtexter.

Boken Skrivdidaktik för alla ämnen

NO-ämnena har sina sätt att skriva och språken sina. Boken Skrivdidaktik visar på skrivstöttning i alla ämnen.

Titel: Skrivdidaktik i alla ämnen
Författare: Anne Håland
Förlag: Lärarförlaget (2020)
Bra för: Pedagoger inom grundskolan samt lärarstudenter
Plus: Boken innehåller många bra exempel på elevtexter och dess funktioner.
Minus: Jag kan inte hitta något negativt.

Ska du lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. Vad har respektive ämne för skrivkultur? En pedagog behöver hela tiden fråga sig vad syftet är med den skrivna texten i ämnet som man undervisar i. Vad vill jag få ut av detta?

Skrivdidaktik i alla ämnen kan användas som en handbok i vilka skrivstrategier man kan behöva känna igen och lära sig i de olika ämnena. Författaren ger exempel på olika modeller som ger en väg in i skrivandet. Bra kapitel i boken är Bedömning som stöttning, kapitel 7. Här beskriver författaren hur man gör en skrivplanerare och betydelsen av att det finns ett samband mellan mål, innehåll, arbetssätt och bedömning. Ytterligare ett bra kapitel är Processkrivning, kapitel 8. Här betonar författaren att även om många tycker att processkrivning är svårt och omfattande så är det en viktig del i elevens skrivande.

Vi kan inte förvänta oss att skrivning i olika ämnen kommer på ett naturligt sätt från eleverna, de behöver modeller och strategier för att utveckla sitt skrivande. Skrivstöttning måste anpassas till ämnet, till årskursen och till den enskilde eleven. Syftet med boken är att visa att vi som lärare disponerar en mängd av olika former för stöttning i skrivande. Vi måste kritiskt granska dessa och återkomma till syftet innan vi sätter igång elevernas skrivande.

En lättläst och mycket användbar bok med många exempel och illustrationer.

Anneli Nilsson, speciallärare
Åby och Ör skola, år 1-6

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida