Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Kreativa dagar stundar på Norregård

DELA

Kreativa dagar stundar på Norregård

När praon blev inställd – igen - tog Norregårds utvecklingsgrupp sig an uppgiften att ge åttorna något lustfyllt alternativ. Inspirerade av höstterminens upplägg med niorna hoppas de nu på tre dagar av idéer mellan himmel och jord.

Sex lärare står bredvid varandra

Elisabet Rosenberg, Camilla Duhr, Sandra Martinsson, Ola Green, Karin Sahlberg Weidmert, Karin Råhlin har tillsammans med Pierre Rundberg som saknas på bilden arbetat fram materialet. Foto: privat

I utvecklingsgruppen på Norregård sitter lärare som har någon form av ämnes- eller utvecklingsansvar och både Ola Green och Karin Råhlin är med. De blev inte direkt förvånade när vårens prao för åk 8 ställdes in.

— Vi fick ju smaka på redan förra terminen när niorna skulle ha prao som blev inställd. Då blev vi erbjudna ett koncept genom UF och vår SYV, Mona Pfaus. Niorna skulle under en vecka i grupper lösa problem åt företag, berättar Ola.

Eleverna hade direktkontakt med företagen och skulle både presentera sig för företaget och sedan lösa ett givet problem. Detta mynnade ut i massa idéer, och senare en teori hur problemet skulle lösas, manusskrivande och en film på högst två minuter som varje grupp spelade in. Särskilt det där med att spåna mellan himmel och jord tilltalade eleverna.

— Den frihet och den tilltron som vi gav niorna i december – och som de kände själva – det gör ju så mycket med dem, säger Karin. De växer. De slappnar av i att detta är något som inte bedöms på samma sätt som om det skulle vara ett arbetsområde inom något av de vanliga skolämnena. För en del elever, inte alla, kan just bedömningen bli ett stressmoment. Här kan de släppa det.

Ola minns tillbaka:

— Ja, vilka idéer de hade! Jag satt och tänkte: undra hur det hade sett ut om man gjort samma sak i personalgruppen? Man är ju så himla inrutad.

Det var en rolig vecka, inte bara för eleverna.

— Vi upplevde att niorna tyckte mycket om det och att det var lustfyllt och givande att samarbeta, tänka tillsammans och tänka utanför boxen, säger Karin.

Norregårdslärarna tyckte att var en bra idé att spinna vidare på för åttorna. Nu blir det lite mer komprimerat: tre dagar istället för en vecka. Men det är ett liknande koncept för de 175 eleverna som går i åk 8. Det som var bra i höstas var att uppdraget till eleverna kom från personer som upplevdes som betydelsefulla.

— Förra terminen var det UF-företagen och den här gången blir det skolledningen och elevhälsan, säger Ola. Först får eleverna ha åsikter om allmänna skolsituationer eller kanske problem som skolor har, till exempel folk äter inte alltid skollunchen. Har de några tankar kring det? Så får de spåna utan begränsningar. Vi lärare ska inte lägga några ramar.

Andra skolor kan ha problem med klotter, andra med att elever inte duschar efter idrotten och vad tänker eleverna kring det? I nästa steg flyttas diskussionen till: Hur har vi det på Norregård? Finns det saker som kan förbättras? Eleverna får välja mellan olika frågeställningar som skolledningen behöver hjälp med.

— Det är lite Draknästekonceptet över det hela, säger Ola Green. Redan efter 3-4 lektioner måste de koppla upp sig och presentera sin idé för uppdragsgivarna.

Eleverna jobbar med detta vid alla lektioner utom de praktiskt estetiska ämnena som fortgår som vanligt. Karin Råhlin ser fram emot dagarna som inträffar strax före påsk.

Storyboard med rutor och linjer

Onsdag till fredag i v. 12 ska storyboard till tvåminutersfilmerna skapas och fyllas i.

— Det är säkert så att när vi som lärare vanligtvis går igenom syfte, mål och bedömning kan man ibland sätta käppar i hjulen för den bästa utvecklingsresan. Eleverna blir kanske för fokuserade på de senare två. När man inte gör det händer det något med kreativitet och tankar.

Förhoppningsvis kan några av idéerna plockas upp av elevrådet vilket kan öka elevinflytandet och göra det mer synligt för åttondeklassarna som ändå har ett år kvar på skolan.

— Många skolor brister i elevinflytande och får pekpinnar från skolinspektioner, så vi hoppas, men vi vet inte, att en del idéer kan leva vidare, säger Ola.

— Ja, säger Karin. Vi är lite stolta över det som vi har jobbat fram nu. Det är ju inget som vi hafsat ihop för att de ska ha något i stället för prao utan det känns verkligen som det kan bli något bra som de kan ha med sig lång tid framöver. Det finns ju alla sorters elever men här är möjligheten att mogna ganska mycket tillsammans genom att resonera sig fram till olika lösningar och kläcka idéer. Det kan de ha nytta av i skolarbetet och i livet med.

Själva praoidén är ju att ha kontakt med företagsvärlden, menar Ola, och här skjuter de kanske lite vid sidan om.

— Men det är ju ett kreativt arbete, ett grupparbete och ett idékläckande och de ska lösa ett problem. Entreprenörskap handlar ju om problemlösning.

Hur planering och verklighet stämmer överens återkommer vi till efter Norregårds alternativa dagar. (Läs om resultatet: Inspiration och lust gick hand i hand.)

Text: Agneta Myrestam

Prao och pandemi

På våren 2020, från och med v.13 och fram till sommaren, skulle varje skola organisera aktiviteter för att ersätta den vecka prao som eleverna egentligen skulle haft.

— Skolverket gav många förslag på upplägg och innehåll. Studie- och yrkesvägledares expertis och aktivitetsbank var även viktig att få med i arbetet på skolorna. Såklart finns det utmaningar i arbetet. En nyckelfaktor är att ha med sig rektorn i planeringsarbetet, säger Fredrik Bernhardsson, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen och samordnare av prao.

Vårterminen avslutades med ett par goda exempel på hur prao kan ersättas med annat innehåll, men alla skolor kom inte igång med arbetet. Hösten 2020 gick de berörda eleverna i nian och deras praoveckor placerades så sent som möjligt på terminen. V. 43 och v.45 hann bara några elever komma ut på prao innan nytt beslut om paus togs. Det gällde fram till jul, förlängdes till sportlovet 2021 och i nuläget gäller att skolor ser till att ordna ersättande aktiviteter resten av vårterminen.

Andra exempel än Norregårds arbete berättar Anna Sundberg, studie- och yrkesvägledare, om: Åttorna på Ringsbergskolan besöker Epic på Linnéuniversitetet, medan man på Elin Wägnerskolan snart avslutar sitt projekt ”Blir du lönsam lille vän” där det ingår delar som CV, personligt brev, bristyrken, tester, lär känna dig själv med mera.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida