Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Elizabeth Özel-Cicek

DELA

Tre frågor till Elizabeth Özel-Cicek

Gemlaskolans Mia Oskarsson ville höra Elizabeth Özel-Cicek på Öjabyskolan berätta om Apple Distinguished School. De är båda förstalärare med intresse för digital kompetens och utveckling. Här kommer svaren.

Elizabeth Özel-Cicek framför tavlan.

Hur har certifieringen påverkat undervisningen? Fördelar/nackdelar?

— Vi har inte blivit certifierade ännu utan det är ett pågående arbete som av olika skäl har stannat av lite. Dels så har vi haft ett rektorsbyte, dels har pandemin gjort att en del utbildningar och annat inte har blivit av för andra saker har prioriterats.

Från att beslut togs att skolan skulle ansöka om att bli en Apple Distinguished School har vi fått ta del av ett nätverk för innovativa skolor. Det innebär att vi får möjlighet till olika föreläsningar, workshops med mera inom temat “innovation”. Innan pandemin hölls dessa i Apples lokaler i Stockholm och numera sker de digitalt. Rektor har försökt se till att så många som möjligt, beroende på vilka ämnen man undervisar i och vad föreläsningen/workshopen ska handla om, har fått erbjudandet om att delta i någon av dessa tillfällen då platserna är begränsade.

Utöver detta har skolan satsat på ipad som digital enhet: en till en för åk 1-6 och en till två i förskoleklassen. Vi har även haft schemalagd kompetensutveckling (KPT) där vi jobbar med det digitala på olika sätt.

Ett av mina första uppdrag som förstelärare blev att göra en tydlig och strukturerad IT-plan. Den anger vad man ska ha jobbat med innan man lämnar åk 3 och åk 6. Den utvärderas och jag uppdaterar den även till varje läsår. IT-planen gör även att vi kan hålla en likvärdig digital kompetens hos eleverna, det vill säga vad förväntar vi oss att eleverna har med sig till exempel när de börjar åk 4.

För att bli certifierade måste vissa villkor uppnås. Ett av dem är att i stort sett all personal på skolan ska utbildas till att bli så kallade “Apple Teachers”. För att bli det måste man genomgå en utbildning digitalt där man blir “expert” på de appar som följer med ipaden, men även att man lär sig funktionerna i en ipad. Detta gör ju att du blir tvungen att lära dig hantera den digitala enheten. Den här workshopen har jag och användarstödjarna hållit i. Vi har fått en del ny personal sedan vi hade den första utbildningen så vi har haft två omgångar till med “Apple Teacher”. Jag har precis avslutat den senaste omgången.

Vad har du för tips till andra skolor som också vill utveckla sitt digitala användande?

— Digitaliseringen är ju inget vi i skolan kan strunta i då det tydligt står med i läroplanen, men här är några tips:

Våga testa och jobba regelbundet med det digitala (enheten, system med mera) så att det faller sig naturligt i hur man använder det. Går det för lång tid mellan gångerna man gör något digitalt/använder någon digital enhet/sida så glömmer man hur man gör. Det är viktigt att pedagogerna utvecklar sitt digitala användande för att våga och kunna lära eleverna. Det är enkelt att säga att man vill ha en digital enhet, men det är viktigt att man samtidigt lär sig hantera den för att “maxa” utkomsten av den.

Schemalägga kompetensutveckling vilket gör att alla måste jobba med det digitala och inte skjuta upp det. Kompetensutvecklingen kan vara workshops, att man delar med sig av något man gjort. Allt kan med fördel ske tillsammans eller eventuellt i mindre grupper så man känner att man kan få hjälp om man skulle behöva det.

All personal på skolan får vara med och utveckla sitt digitala användande. Tänk även på nyanställda.

Ta fram en IT-plan med tydliga punkter om vad ni förväntar er av elevernas digitala kompetens så att det blir tydligt för pedagogerna vad de ska gå igenom med eleverna. Ta eventuellt även fram en IT-plan för pedagogerna. Använd er av Av-medias många utbildningar. Tipsa varandra och dela med er!

Om du fick drömma, hur skulle din skola då ”se ut”?

— Här är några saker som först “ploppade upp” i mina tankar.

 • Lagom antal elever i en klass.
 • Elever som är glada, nyfikna, kreativa och som älskar att lära sig.
 • Glada och positiva kollegor.
 • Olika lärmiljöer i klassrummen som tillgodoser alla individer i en klass.
 • Härlig utemiljö som bjuder in till lek och aktiviteter och även lite skog.
 • Konfliktfri skola så att den tiden som används för att lösa dem går till annat som undervisningen.
 • Digitala system och enheter som aldrig krånglar.
 • Ett materielrum som har allt man kan tänkas behöva med något system utanför där man knappar in vad man vill ha och sen, voilà, så har man det.
 • En fullt utrustad bildsal/NO-sal/annan “special-sal” som man kan byta till när det är dags för det ämnet, lite som ”husvagnen i Kalle Ankas jul”.
 • Inga uppdrag/uppgifter som ska klämmas in i det vardagliga arbetet utan mer tid till att lärarna får planera sin undervisning.
 • Ett system, antingen en robot som tar emot beställning till kopiering och som levererar till dig eller något “rörsystem” till och från klassrummet och kopieringen för hur många gånger har man kommit på mitt i en lektion att man vill kopiera/skriva ut något…

Till sist, vem vill du skicka dina tre frågor till?

— Jag vill skicka tre frågor till JO Waldo på Elin Wägnerskolan. Han jobbar med “Lilla gruppen”.

 1. Hur kan din dag se ut?
 2. Vad är den vanligaste orsaken till att en elev inte kommer till skolan?
 3. Vilka är dina framgångsfaktorer till att få en elev till skolan?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida