Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Viktigt redskap för att förstå frånvaro

DELA

Viktigt redskap för att förstå frånvaro

Vad ligger bakom problematisk skolfrånvaro? Anne Vibeke Fleischer har skrivit boken Jag vill inte till skolan som recensenten Sandra Österström klassar som oerhört viktig.

Boken Jag vill inte till skolan ligger på en ryggsäck

Boken Jag vill inte till skolan har barnets bästa som en röd tråd, vilket tilltalar recensenten mycket.

Titel: Jag vill inte till skolan. Om problematisk skolfrånvaro hos barn och unga
Författare: Anne Vibeke Fleischer
Förlag: Studentlitteratur (2020)
Bra för: Alla som i sina yrken möter barn- och ungdomar, föräldrar eller andra viktiga vuxna runt ett barn. Främst är fokus på skolpersonal och föräldrar, men jag upplever att boken är betydelsefull även för andra professioner som jobbar nära barn som går i skolan.
Plus: Ett stort plus är att boken skriver ur barns perspektiv och har ett lättförståeligt språk.
Minus: Inget jag kan komma på.

Anne Vibeke Fleischer har i sin bok ”Jag vill inte till skolan. Om problematisk skolfrånvaro hos barn och unga” beskrivit vad det kan innebära när ett barn vägrar gå till skolan och vad det kan bero på. Vidare betonar hon vikten att i ett tidigt skede fånga upp de barn som inte trivs i skolan. Detta för att förhindra att ett barn mår dåligt av sin skolsituation, vilket i sin tur kan innebära att barnet har svårt att komma till skolan.

Vad som kan vara bakomliggande orsaker till att ett barn inte vill gå i skolan, beskriver Anne Fleischer på ett betydande sätt, där det ofta finns flertal faktorer som påverkar. Ett samarbete mellan både familj och skola är en viktig del för att kunna skapa en helhetsbild över barnets situation. På ett genuint sätt berättar författaren att det är viktigt att ta på allvar om ett barn uttrycker vantrivsel och att alltid tro och se situationen, utifrån barnets synvinkel. Det är av vikt att barnet inte ska behöva försvara sig i sina känslor, utan blir mött i dem och tagen på allvar. Det jag uppskattar mycket med boken är att barnets bästa är som en röd tråd genom hela boken.

Vidare är boken ett viktigt redskap i det dagliga arbetet, då den lyfter olika fallbeskrivningar, där vi får ta del av barn som har svårt att komma till skolan. Det finns även tydliga förslag på hur vi kan samarbeta runt barn och ungdomar för att både förstå vad som händer och komma vidare i arbetet. En annan aspekt som jag uppskattar med författaren är att hon betonar att det inte är barnets fel, utan det är vi vuxna som behöver ta ansvar och förstå vad det är som gör att dessa känslor uppkommer hos barnet.

Genom boken får vi följa vad skolvägran är och hur vi kan urskilja tidiga tecken på att skolvägran kan utvecklas. Vidare lyfter författaren vad som kan vara tänkbara orsaker till skolvägran och hur vi möter upp barnet, utifrån ett helhetsperspektiv vid skolfrånvaro. Som tidigare nämnts så fokuserar boken på barnets rättigheter och att se utifrån barnet. Likaså lyfter författaren hur viktiga alla vuxna runt barnet är och hur vi kan hjälpas åt, även var vi kan vända oss för att få mer hjälp.

Sammanfattningsvis, en oerhört viktig bok oavsett om vi har ett barn runt oss med problematisk skolfrånvaro eller inte. Den lyfter tidiga tecken och hur viktigt det är att vi utgår från barnets synfält. Jag tror vi alla kan träffa på barn och ungdomar som känner en oro inför att gå till skolan. Då kan den här boken vara ett bra redskap i att förstå hur viktigt det är att se utifrån en helhet, med barnet i fokus och att samarbeta med både familjen, skolan och i vissa fall andra yrkesprofessioner.

Sandra Österström, skolsköterska
på skolorna i Tävelsås, Kalvsvik och Vederslöv

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida