Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bli en tydliggörare på fritidshemmet

DELA

Bli en tydliggörare på fritidshemmet

Sammanhang och tydlighet ska följa eleven från skolan och in i fritidshemmet. Boken Autism och ADHD i fritidshemmet visar hur det kan gå till. Malin Liljeqvist har läst och talar om vad hon gillar.

Boken Autism och ADHD i fritidshemmet

Boken innehåller elevexempel och hur tydliggörande pedagogik kan underlätta olika situationer och upplevelser.

Titel: Autism och ADHD i fritidshemmet — tydliggörande pedagogik (2020)
Författare: Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt och Anna Sjölund
Förlag: Natur & Kultur
Bra för: verksamma pedagoger i fritidshem, elevresurser, lärare, studenter, specialpedagoger, rektorer
Plus: En lättläst handbok. Tydliga, konkreta råd och vägledningar — som är väl förankrade i fritidshemmens vardag och dess utmaningar.
Minus: Koppling till boken Autism och ADHD i skolan — handbok i tydliggörande pedagogik (2017) saknas.

Författarna lyckas på ett konkret, tydligt och lättillgängligt sätt lyfta fram hur elever på fritidshemmet kan hamna i sårbara situationer. Bokens innehåll beskriver hur de yrkesverksamma kan underlätta genom att tydliggöra sin pedagogik och därigenom skapa en större känsla av sammanhang för eleven. Boken ger också en bakgrund och ökad förståelse för funktionsförmågor, som eleverna förväntas ha, för att lyckas möta en vardag på fritids och vad som kan hända om någon förmåga är nedsatt. Författarna beskriver tydliggörande pedagogik och strategier för hur verksamheten kan göra för att kompensera och anpassa i ett förebyggande och främjande arbete. Läsaren får stöd i förståelsen av elevexempel, vilka beskriver upplevelser och reaktioner på olika situationer och vad som hade kunnat underlätta. Boken är en handbok som förklarar enkelt och överskådligt vad du ska göra och varför. Områden som beskrivs och hur den tydliggörande pedagogik kan användas är till exempel:

  • De nio nyckelfrågorna: varför, vad, var, med vem, när, hur, hur länge, hur mycket och vad händer sedan?
  • Visuellt stöd för att förtydliga de nio nyckelfrågorna, till exempel scheman, listor, seriesamtal och ritprat, symboler och tecken.
  • Lärmiljöer, lärsituationer, vardagliga händelser och kritiska situationer.

En stor fördel med boken är att efter varje kapitel ges reflekterande frågor, som går att använda till exempel vid kollegialt lärande och samarbete, utvärderingar eller vid utvecklingsarbete. Ett kapitel i boken är ett bra stöd för arbetslagsledare som vill komma igång med ett utvecklingsarbete, hålla det levande och leda arbetet i verksamheten.

Boken kan även används som en guide i hur samverkan med skola, lärare och vårdnadshavare kan underlättas, kring de elever som behöver en tydliggörande pedagogik.

En utgångspunkt är också hur det pedagogiska yrket kan utvecklas mot att pedagogen själv blir en ”tydliggörare” genom sitt förhållningssätt, bemötande och synsätt på sitt uppdrag.

Läs boken! Innehållet kommer göra det lättare för dig, eleverna och ditt arbetslag att möta elever och göra förändringar och anpassningar som gynnar alla.

Malin Liljeqvist, specialpedagog
områdescentrala elevhälsan västra området

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida