Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Mia Oskarsson

DELA

Tre frågor till Mia Oskarsson

På Gemla skola arbetar försteläraren Mia Oskarsson för att göra sin etta redo för lärande. Eftersom Caroline Swahn, förstelärare på Kungsmadskolan var nyfiken på hennes arbete, svarar Mia på tre frågor.

Läraren Mia Oskarsson i klassrummet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

— Variationen och utmaningen. Jag har varit lärare i 20 år och tycker fortfarande att mitt yrke är utvecklande och givande. Jag tycker om att få vara med när ett barn knäcker läskoden eller får den där aha-upplevelsen då man ser hur bitarna faller på plats. Jag drivs också av att vara med och forma/utveckla en grupp så att den blir trygg och redo för lärande. Jag utmanas ständigt i hur ett barn lär sig på bästa sätt eller hur just det barnet ska bli bemött för att nå så långt som möjligt. På mitt jobb är jag även ansvarig för digitaliseringen och det ger mig en extra utmaning som jag tycker är inspirerande. Jag tycker även om att ha fokus framåt och lösa problem vilket stämmer väl överens med en lärares vardag.

Hur arbetar ni med kollegialt lärande på Gemla skola?

— På Gemla skola har vi ett öppet klimat i personalgruppen vilket underlättar kollegialt lärande. Vi tar vara på varandras styrkor och bjuder in kollegorna i vårt arbete, delar dokument, tankar och åsikter. Arbetet underlättas också av att vi undervisar eller är resurs i varandras klasser. I våra arbetslag diskuterar vi ofta om hur vi vill ha det på skolan och hur vi ska nå dit. Det leder till att vi gemensamt testar olika undervisningsmetoder och förhållningssätt för att sedan utvärdera och eventuellt arbeta om. Arbetslagen träffas varje vecka där en stående punkt är ”laget runt”. Pedagogerna får då ta upp det som är aktuellt i sin klass. Det kan vara allt från hur man får bättre kontakt med elever, tips inför ”svåra samtal” till bättre klimat på skolgården. I nuläget har vi även den reviderade läroplanen i fokus och har ämnesdiskussioner samt att vi uppdaterar skolans ”Röda tråd” tillsammans.

På vilket sätt märker dina elever av skolans värdegrundsord ”kreativitet”, ”trygghet” och ”vetgirighet”?

— Det var en bred fråga. De här ledorden är ju grunden i mitt lärarjobb. Jag som i år tagit emot en ny etta har alltid fokus på att skapa en trygg grupp. Rutiner, arbetsschema, samtal, ”ögon överallt”, uppmuntran, uppföljning, tidig kontakt med vårdnadshavare, att alltid finnas där och att lyssna… o.s.v. Min klass har också en fadderklass, åk 4. Vi gör aktiviteter tillsammans för att lära känna varandra bättre. Fadderklasser har alla på skolan och på så sätt lär gruppen känna varandra under tre år. Det skapar trygghet ute på rasterna. Vi genomför också elevenkäter samt trygghetsvandringar. Vi har stort fokus på att se och lösa osämja ute på rasterna, därför har vi i år ökat antalet vuxna som är ute på rast.

Det finns ett före pandemin och ett i pandemin. Innan pandemin slog till i Sverige planerade vi ofta för att skapa kontakter utanför skolans väggar. Någon eller några som kunde vara delaktiga i våra temaarbeten. Om eleverna fick en annan input eller mottagare skapade arbetet ett mervärde. De blev mer engagerade och kreativa. Våren 2020 fick det mesta skjutas upp på framtiden. F-3 planerade för en ämnesövergripande kabaré med digitala inslag, 4-6 för ett större tema, ”Kunskap är coolt”. Vi sköt fram planerna till höstterminen men även här påverkade pandemin och luften gick lite ur oss. Men det är bara att ta nya tag och tänka kreativt. Precis som i övriga samhället har vi nu tagit steget att bli mer digitala men har mer kvar att utveckla. Vi på F-3 fortsätter att ”träffas” genom ipads eller genom aktiviteter klassvis men bredvid varandra utomhus.

Vetgirigheten tänker jag finns naturligt i barnen och för att bibehålla den försöker jag själv vara positiv och nyfiken. Jag jobbar bland annat med ”veckans grej” som lockar barnen att vilja lära mer och arbeta vidare. Jag försöker hitta varierande arbetsmetoder för att det trots ettans något enformiga arbete ändå ska locka till att lära mer. Uppmuntra barnens framsteg gör dem också mer nyfikna på att lära mer.

Till sist, till vem skickar du dina tre frågor?

— Jag vill ställa tre frågor till Elizabeth Özel-Cicek, förstelärare på Öjaby skola. Jag har haft förmånen att vid sidan om fått följa ert arbete för att bli certifierade som en Apple Distinguished School. Jag undrar:

  1. Hur har certifieringen påverkat undervisningen? Fördelar/nackdelar?
  2. Vad har du för tips till andra skolor som också vill utveckla sitt digitala användande?
  3. Om du fick drömma. Hur skulle din skola då ”se ut”?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida