Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Återkoppling ska ge lust att lära vidare

DELA

Återkoppling ska ge lust att lära vidare

Vem vill inte få återkoppling på hur bra det fungerade det man just gjort? Men helst utan att tappa lusten att jobba vidare utan istället höja ribban. Boken Återkoppling — stöd, stimulans och lust att lära recenseras av Viktoria Lundström.

Boken Återkoppling

Glöm inte bort att plocka upp återkopplingen. Boken är från Gothia fortbildning, som numera heter Gothia kompetens.

Titel: Återkoppling – stöd, stimulans och lust att lära (2020)
Författare: Helena Wallberg
Förlag: Gothia fortbildning
Bra för: Passar till alla yrkesverksamma som vill förbättra samt förbättras i sitt arbete.
Plus: Processmallar som kan (och ska) användas med eleverna finns tydligt beskrivna i boken och har en nära koppling till Lgr11.
Minus: Boken saknar beskrivningar hur skolformen förskolan kan arbeta med återkoppling

Helena Wallberg, bokens författare, menar att återkoppling har en nära anknytning till den kultur som råder på skolan och som genomsyrar hur vi återkopplar och kommunicerar med varandra. Beroende på vilken kultur vi har på vår arbetsplats samt hur vårt mindset reagerar vid återkoppling, påverkas våra processers utseende, samt hur dessa processer utvecklas på arbetsplatsen.

Vi kan ge återkoppling med fokus på att förbättra en uppgift eller i syfte att förbättra en process (exempelvis läs- och skrivförmåga hos en elev). Vi kan även återkoppla i syfte att utveckla den metakognitiva förmågan, processer, uppgifter eller den personliga nivån.

När vi utvecklar processer och den metakognitiva förmågan, menar Wallberg, att vi samtalar med eleverna eller att eleverna själva samtalar om olika tankeprocesser i arbetet. Exempelvis hur eleven har planerat ett område att arbeta med. Dessa olika metoder för återkoppling kopplar Wallberg till aktuell forskning samt till hur man, med konkreta metoder, kan arbeta med återkoppling tillsammans med kollegor och elever. Wallberg lyfter som exempel att använda sig av verben i kunskapskraven för att synliggöra och tydliggöra riktning och metod för eleven i sitt lärande. Om läraren tydliggör begrepp som redogör, resonera, värdera i kunskapskraven för det aktuella ämnet kan eleven lättare skapa en förståelse och känsla av meningsfullhet.

Wallberg menar att en strategi som skolan behöver arbeta med är att lära eleverna att hitta glappet mellan det som de gör samt det de önskar göra för att utvecklas.

Viktoria Lundström
biträdande rektor
Hovshagaskolan

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida