Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Friluftsliv viktig i utökad timplan

DELA

Friluftsliv viktig i utökad timplan

Idrott och hälsa ska bedrivas både inomhus och utomhus. För ett och ett halvt år sedan fick idrott och hälsa en utökad timplan.

Jonas Möcander vid en eld

Jonas Möcander trivs på fortbildningsdag om friluftsliv.

Från och med höstterminens start 2019 ökade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar, varav 20 timmar gick till mellanstadiets åk 6 och 80 timmar till högstadiet. Det innebär att lärarna enligt nu gällande timplan undervisar 180 timmar idrott och hälsa på mellanstadiet och 280 timmar på högstadiet. Omräknat på veckonivå motsvarar ökningen ungefär en halv timme mer i veckan i årskurs 6 och cirka 45 minuter mer i årskurserna 7, 8 och 9.

Friluftsliv och utevistelse är ett av tre områden i det centrala innehållet i ämnets kursplan. I åk 4-6 ska eleverna bland annat ha ”lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer och under olika årstider”. I kunskapskraven för både åk 6 och 9 ska eleverna visa att de kan genomföra olika aktiviteter i utemiljö och orientera sig med hjälp av kartor.

Händer som håller i en kolbit

Friluftsliv kan vara kolpennor.

I höstas anordnade utbildningsförvaltningen en fortbildningshalvdag med inriktning på friluftsliv och utökad timplan i idrott. Vid Knutsgård i Teleborgs naturreservat, vecklar Jonas Möcander, på Hollstorp resursenhet, försiktigt ut ett paket aluminiumfolie som legat i glöden.

— Det är friluftsliv i lagom lugn takt i dag, säger han. Det är jättekul och här får jag lite tips. Våra elever vill ha något spännande och det här med att göra kolpennor av en pinne, det är nytt för alla.

Jonas Möcander har tidigare varit och plockat svamp med sina elever, men tycker om tanken på att ha en heldag utomhus.

— Vi har få elever och skogen är lugnande för dem. De skulle ju till exempel uppskatta att göra eget bröd, tror Jonas Möcander.

Fredrik Bernhardsson framför flera lärare

Fredrik Bernhardsson, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen, instruerar utomhuslekar.

24 lärare deltog i fortbildningen som leddes av Fredrik Bernhardsson, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen och Johan Lind, SO-lärare på Ringsbergskolan.

— Friluftsliv är roligt och uppskattat och värt att lägga tid på, säger Fredrik Bernhardsson. Man kan prata om hållbar utveckling och om att rädda planeten, men om man inte är ute i naturen så har man inte grundat sitt resonemang. Elever kan få visa sina framfötter här, känna sig bra på något och våga ta plats.

Fredrik Bernhardsson vill gärna ordna någon fortbildningsdag i friluftsliv till våren.

Text och foto: Agneta Myrestam

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida