Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Läsvärd förskolebok utan glasklara svar

DELA

Läsvärd förskolebok utan glasklara svar

Boken Den synliga förskolan levererar inte glasklara svar, men väcker tankar. Recensenten Vivianne Rundberg Nilsson tänker att det tar tid att bottna i samma syn på barn, kunskap och undervisning.

Boken Den synliga förskolan

Boken Den synliga förskolan av Martina Lundström behöver stora doser av reflektion, tycker förskolläraren Vivianne Rundberg Nilsson som recenserat.

Titel: Den synliga förskolan
Författare: Martina Lundström
Förlag: Lärarförlaget
Bra för: alla rektorer, arbetslagsledare och andra som vill driva förskolans utveckling
Plus: Konkreta tankar och teoretisk bakgrund till vårt uppdrag och till förändring.
Minus: Inte så lättläst bok utan den kräver tanke och reflektion flera gånger om.

Den synliga förskolan är ingen bok man läser på en eftermiddag. Det är inte heller en bok som ger glasklara svar. Men den är tänkvärd och definitivt läsvärd. Precis som att det tar en stund att läsa boken och att jag många gånger fått läsa om och reflektera över det jag läst så är det likadant med utvecklingen av förskolan. Hur gör vi för att utveckla vår förskola? Varför tar utveckling tid?

Boken beskriver hur viktigt ledarskapet är i en förskola för att driva förändring. Den tar upp hur vi tillsammans kan diskutera och reflektera över olika frågor för att på så vis hitta en gemensam grund, en vision och vad just vår förskola är för förskola. Den belyser den kunskapssyn och syn på lärande som ligger i linje med läroplanen och hur våra olika tankesätt kring detta kan leda till hur vi planerar, organiserar och genomför vår undervisning. Martina Lundström menar att vår läroplan tydligt tar ställning till att vi ska ha en syn på barn som likvärdiga, aktiva, tänkande och rika på potential att utveckla olika förmågor samt att utveckling och lärande sker i relation till det sammanhang där man befinner sig. Ändå kan det uppstå olika sätt att tänka om hur arbetet ska bedrivas. Det kan segla upp konflikter, jämförelser och det kan vara svårt att samarbeta när våra olika tankesätt möts.

Att bygga en utbildning där vi alla pedagoger bottnar i samma barnsyn, kunskapssyn och syn på undervisning tar tid. Martina Lundström väcker i boken många tankar om varför förskolan finns och vem den är till för. Boken tar upp hur vi kan börja från grunden med att bygga en förskola som värnar om den pedagogik och de värden som vi anser att både barn och samhälle behöver. Det är en tänkvärd bok med mycket kunskap om förändring och hur vi genom reflektion och dokumentation kan utveckla vår förskola och hur vi kan göra det tillsammans för barnens bästa.

Vivianne Rundberg Nilsson,
förskollärare Vikaholms förskola

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida