Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Anna Bengtsson

DELA

Tre frågor till Anna Bengtsson

Emmelie Havskog, F-3-lärare på Braås skola, ville att Anna Bengtsson, verksamhetsutvecklare på utvecklingsavdelningen, utbildningsförvaltningen, skulle vidareutveckla sina tankar kring kollegialt lärande. Här kommer svaren på hennes tre frågor till Anna.

Anna Bengtsson framför en bokhylla.

Du arbetar som verksamhetsutvecklare. Vilken är den största utmaningen med ditt arbete?

— Det viktigaste är att vara lyhörd inför verksamhetens förutsättningar och behov. Att bedriva verksamhetsutveckling utan denna grund leder sällan till önskade framgångar och sannolikt försämras motivationen för utvecklingsarbete rent generellt.

Jag tror även att det är avgörande för framgångsrik verksamhetsutveckling att se helheten och att inkludera olika kompetenser och perspektiv.

I dessa aspekter ligger även utmaningen.

Du håller i en utbildning "Att leda kollegialt lärande" som jag tycker är en väldigt bra och givande utbildning. Vilket är, för dig, det mest givande projekt du varit med i?

— ”Att leda kollegialt lärande” slår alla andra utvecklingsarbeten som jag varit en del av tidigare. Nog för att jag lagt mycket tid på att välja litteratur och innehåll, och att planera mötena i minsta detalj, men jag står ödmjuk inför den höga grad av professionalism och genuina engagemang som deltagarna bidragit med vid utbildningstillfällena. Jag är överväldigad och utan tvekan har jag med stor marginal lärt mig mest av alla de drygt 100 förstelärare och arbetslagsledare som deltagit.

Om du kunde göra det idag: Vad skulle vara först på listan att ändra inom skolans värld?

— Det är en intressant fråga då den belyser vikten av att förstå vad som är viktigt för att uppnå en likvärdig skola. Skollagen lyfter fram tre aspekter på likvärdighet: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompensatorisk. Brist på likvärdig utbildning anses vara den största utmaningen för svensk skola idag.

Kollegialt lärande är inte först på min lista, däremot utgör det en del av lösningen. Efter en stunds begrundande inser jag att det inte finns en rangordning på min lista. Skolutveckling kräver helhetssyn och de olika delarna hänger ihop och upprätthåller varandra. Jag byter ut listan mot kugghjul och skriver i dessa: tydliga roller och tillit mellan dessa, ett respektfullt och utmanade klimat, utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap, en lärande organisation, fokus på barn och elevers lärande, utveckling och välmående, systematik och struktur och kompensatorisk undervisning och resursfördelning. Grundförutsättningen för att dessa kuggar kan snurra är den statliga nivåns förmåga till effektiv och stabil styrning och stöttning och inte minst hur våra förutsättningar för kompetensförsörjning ser ut.

Vad jag kommer att göra härnäst är att förankra en ny strategi med syfte att uppfylla skollagens skrivning om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I samband med det kommer jag att samordna forskningsprojekt med fokus på praktiknära forskning med ett långsiktigt mål att finna arenor för möten och matchning mellan våra enheter och forskare. I mitt uppdrag kommer jag även under 2021 att vara en del i arbetet att ta fram ett förslag på hur skolors arbete med elever i grund-och gymnasieskolan som har lätt att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen, kan stärkas och stödjas.

Båda uppdragen ser jag som ett steg närmre en likvärdig utbildning.

Slutligen, vem vill du skicka dina tre frågor till?

— Jag har vid flera tillfällen besökt Restaurangskolans nya lokaler på Kungsmadskolan och har varit mycket nöjd med mat och service. Jag vill ställa tre frågor till Caroline Swahn, förstelärare på Restaurang-och livsmedelsprogrammet.

  1. Kan du berätta om vad Restaurangskolan betyder och innebär för elever och lärare på restaurang-och livsmedelsprogrammet?
  2. Hur är det att undervisa på ett yrkesprogram?
  3. När du möter en blivande elev och förälder, vad är viktigt för dig att förmedla inför gymnasievalet?

Relaterade inlägg

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida