Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Förutsägbara dagar behövs vid skolstart

DELA

Förutsägbara dagar behövs vid skolstart

Den nya vårterminen behöver innehålla trygghet, rutiner och förutsägbara dagar, särskilt för de barn som haft ett jobbigt jullov hemma. Det menar skolpsykolog Inge de Jong som tycker att vuxna hittills visat att de klarar av att hantera oro och frågor ute i förskolor och skolor under en pandemisk tid.

Inge de Jong i soffan hemma

Hemmet är tyvärr inte en trygg plats för alla, säger skolpsykolog Inge de Jong, som också är psykologiskt ledningsansvarig psykolog i utbildningsförvaltningen. Bild: Privat.

Hur tycker du att det gått för de vuxna att möta barnens oro?

— Trots en stor oro hos många vuxna kring den pågående pandemin och en osäkerhet kring hur man kan prata om coronaviruset och dess påverkan på världen, tycker jag att personalen som jobbar på våra förskolor och skolor har gjort ett mycket bra jobb! De har skapat tillfällen att kunna prata i lugn och ro, har hjälpt våra barn och elever att söka information och i samband med det pratat om källkritik. De har ställt utforskande frågor och har haft extra fokus på de barn och elever som inte har varit i skolan under längre tid.

Vilka frågor har varit vanligast?

— Det är svårt att svara på. De flesta vuxna som jag har pratat med och då handlar det undervisande personal och stödpersonal, som till exempel elevassistenter, har velat få råd och tips kring hur man kan prata med barn och elever. Det har inte varit så specifika frågor som något barn eller någon elev har ställt utan det har mer varit tips kring bemötande. Utifrån min roll som psykolog har jag inte enskilda samtal med barn och elever, så det är inte många som har ställt sina frågor direkt till mig.

Finns det något i de råd som du och Johanna Gunnarsson gav i början av pandemin som behöver ändras, förtydligas eller lyftas fram?

— Jag anser själv det fortfarande gäller, att det är viktigt att prata med barn och elever om deras oro, att ta dem på allvar och ta sig tid att lyssna, att utgå från deras frågor, utforska vad det är som de oroar sig för, hålla sig till fakta, behålla lugnet och sprida fakta och hopp.

Vilka lärdomar eller upptäckter har du gjort från mars och framåt?

— Jag kanske inte skulle vilja kalla det just så, men under den här tiden har jag märkt att många vuxna som finns i våra barn och elevers vardag kan mycket mer och vågar mycket mer än vad de trodde själva. Jag har haft många samtal med vuxna som har varit osäkra kring hur de kan bemöta alla frågor och barnens och elevernas oro, där de i vissa fall även kände sig otillräckliga, men som i alla fall har gjort ett otroligt bra jobb. De lyckades för att de vågade, för att de tog sig tid! Oftast behövde jag bara bekräfta att det som de gjorde eller tänkte att göra var bra – och kanske lägga till något praktiskt tips eller råd.

Hur ska vuxna i skolan tänka när nya vårterminen startar?

— Jag tänker att vi kommer i en ny fas, nu när allt tyder på att en stor del av befolkningen kommer att vaccineras innan sommaren. En mer hoppfull tid, vilket är så klart positivt och som är viktigt att förmedla. Jag tror tyvärr att detta också kan leda till att vissa kommer att ha svårt att fortsätta följa råden om att hålla avstånd, tvätta händer, nysa i armvecket med mera. Det är så viktigt att påminna alla om de råd och rekommendationer som gäller, att fortsätta att vara källkritisk och förmedla den information som Folkhälsomyndigheten ger om aktuellt läge och förhållningssätt. Man kan också läsa tillsammans om vad som skrivs på deras hemsida.

Finns det något du vill tillägga?

— Ja, det är ju det att hemmet tyvärr inte är en trygg plats för alla och vissa barn och elever kan ha haft det jobbigt under jullovet. Man kan ha hört mycket ”vuxenprat” om pandemin och fått information som man inte förstår och som även kan bli felaktig, man kanske har varit socialt isolerad, eller så har kanske flera vuxna i närheten blivit sjuka vilket har skapat oro och osäkerhet. Då är det ännu viktigare att skolan känns som en trygg plats. Det kan man göra genom att ha tydliga rutiner, som gör att dagen blir mer förutsägbar och hanterbar. Samt att skapa trygghet och lugn genom att finnas där som vuxen, vara lyhörd för vad barnen och eleverna behöver samt vad de behöver prata om vilken information de behöver. Som alltid är det viktigt att anpassa informationen utifrån barnets eller elevens ålder och att du som vuxen tar dig tid att förklara sådant som barnet eller eleven undrar över, även om du själv inte upplever någon oro kring just det som barnet eller eleven funderar över.

Text: Agneta Myrestam

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida