Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Sällsynt konkret om demokrati i förskolan

DELA

Sällsynt konkret om demokrati i förskolan

Demokratiskt arbete på djupet och väldigt konkret dessutom, det har Britta Carlsnäs läst om. Hon rekommenderar boken Göra demokrati som behandlar ett viktigt arbete på ett greppbart sätt.

Boken Göra demokrati

Att verkligen göra demokrati, konkret och handfast, handlar denna bok om.

Titel: Göra demokrati - projekterande arbete med förskolans yngsta (2019)
Författare: Johanna Appelquist och Helena Marken
Förlag: Lärarförlaget
Bra för: förskolepedagoger och då främst de som arbetar med de yngsta barnen
Plus: En av få böcker som beskriver hur man kan fördjupa sitt demokratiska arbete med förskolans allra yngsta och dessutom på ett greppbart sätt.
Minus: Att jag inte läst den tidigare.

Författarna, som själva arbetar i barngruppen som boken handlar om, beskriver okonstlat hur de arbetar med ett projekterande förhållningssätt tillsammans med de allra yngsta ur ett demokratiskt perspektiv. De beskriver genom boken hur de arbetar för barnens rätt till sin plats i samhället genom att barnen skapar relationer till platser i deras närhet. Något som återkom var hur demokrati inte bara kan pratas utan måste upplevas av barnen. Därför tror jag att boken heter att Göra demokrati. De ser till att alla barn får använda sina olika sätt att kommunicera både sinnligt och kroppsligt. Författarna ger många exempel på detta i boken.

Jag tar även med mig hur vårdnadshavare till barnen involveras i projektet på ett sådant sätt att de själva känner att de är en del av projektet och inte bara åskådare av arenan där barnen och pedagogerna agerar. Författarna menar att grunden till ett demokratiskt förhållningssätt är att mötas med en genuin nyfikenhet kring något oberoende om du är barn eller vuxen. Då suddas gränserna ut, allas bidrag blir viktiga och influerar varandra.

En lättläst bok om ett viktigt arbete.

Britta Carlsnäs
förskollärare på Åby förskola

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida