Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tydligt om pedagogisk kartläggning

DELA

Tydligt om pedagogisk kartläggning

I boken Pedagogisk utredning och kartläggning får många frågor sina svar och recensenten Viktoria Lundström ser stor vinst att läsa den, helt och hållet eller i delar.

Boken Pedagogisk kartläggning och utredning

Lärmiljöns betydelse lyfts fram i boken om pedagogisk kartläggning.

Titel: Pedagogisk utredning och kartläggning. Att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd (2019)
Författare: Petra Runström Nilsson
Förlag: Gleerups
Bra för: lärare, elevhälsa och pedagogisk personal från förskoleklass upp till gymnasiet
Plus: Stödfrågor för pedagogisk utredning och kartläggning.
Minus: Jag saknar och efterfrågar exempel och forskning kopplad till förskolan.

Vad är det för skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd, vilken betydelse har lärmiljön och vem är det som äger problemet? Petra Runström Nilsson rätar ut alla dessa frågetecken med stöd i aktuell forskning.

All personal inom utbildningsförvaltningen i Växjö kommun ska gå en kompetensutveckling inom Tillgängliga lärmiljöer. Som pilotskola i Norra området för Tillgängliga lärmiljöer ser jag en stor vinst att läsa denna bok. Det går att läsa utvalda delar ur boken, eller hela.

Boken lyfter lärmiljöns betydelse och trycker på att det är skolan som enhet som ska korrigera och utveckla sina verktyg för att möta eleven, istället för att försöka korrigera eleven. Vidare ger författaren konkreta tips på hur skolan kan utforma en pedagogisk kartläggning och utredning med hjälp av stödfrågor, mallar och exempel ur verkligheten.

Viktoria Lundström, biträdande rektor
Hovshagaskolan

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida