Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Utmanar rollen som skolkurator

DELA

Utmanar rollen som skolkurator

Hur en skolkurator praktiskt kan samarbeta med pedagoger i klassrummet finns beskrivet i boken Skolkurator 2.0. Recensenten Moa Zucconi Mazzini gillar att den tradionella kuratorsrollen breddas.

Boken Skolkurator 2.0

Skolkurator 2.0 ger en konkret vägledning av hur elevhälsan kan bli en naturlig del i den övriga pedagogiska verksamheten.

Titel: Skolkurator 2.0. Må bra, prestera bra (2020)
Författare: Hilda Johnsson
Förlag: Gothia Fortbildning
Bra för: skolkuratorer men även andra funktioner i skolan som vill utveckla elevhälsa
Plus: Presenterar en praktisk handledning som konkretiserar skolans arbete med psykosociala frågor.
Minus: Något vilseledande titel då boken endast beskriver en del av hela skolkuratorsarbetet.

Hur kan jag nå fler elever, få till ett gott samarbete med pedagogerna och göra elevhälsan mer synlig på skolan? Dessa frågor tror jag att vi är många skolkuratorer som ställer oss själva. För även om det tycks finnas en traditionell syn på skolkuratorns roll som främst träffar enskilda elever i kurativa samtal (vilket givetvis också är betydelsefullt) finns det hos många av oss en vision om att arbeta mer främjande och förebyggande för att gynna elevers mående på så sätt också elevers utveckling mot högre måluppfyllelse.

Just detta behandlas också i boken Skolkurator 2.0 där skolkuratorn Hilda Johnsson utifrån sina egna erfarenheter beskriver om hur man kan lyfta in frågor om psykisk hälsa i den pedagogiska miljön. Boken är uppdelad i två delar där den första delen behandlar skolkuratorns roll och den senare delen är en handledning som visar hur elevhälsan och pedagoger kan arbeta praktiskt. Hilda Johnsson har utvecklat en modell för hur elevhälsan och pedagoger kan arbeta tillsammans i klassrummet kring olika teman såsom exempelvis identitet, mobbing, stress och barns olika villkor. Dessa olika teman är förankrade i skolans ämnen och kunskapskrav för att göra det lättare att arbeta med frågorna i undervisningen.

Jag gillar att Hilda Johnsson vågar utmana och bredda den traditionella kuratorsrollen. Hon presenterar en praktisk handledning som konkretiserar skolans arbete med psykosociala frågor, något som jag upplever ofta kan framstå som diffust och luddigt. Boken erbjuder en konkret vägledning av hur vi i elevhälsan kan bli en naturlig del i den övriga pedagogiska verksamheten och jag tilltalas av det faktum att skolkuratorn, och elevhälsan i övrigt, utifrån den här modellen att arbeta blir någon man samarbetar med och inte någon man lämnar över sina utmaningar till. Mitt enda direkta ”aber” till boken är att Hilda Johnssons modell och arbetssätt endast innefattar en av många tårtbitar av vad jag upplever att skolkuratorsyrket består av. Med detta sagt kanske det finns utrymme för en Skolkurator 3.0…

Moa Zucconi Mazzini,
skolkurator på Pär Lagerkvistskolan

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida