Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Marcus Flink

DELA

Tre frågor till Marcus Flink

Marcus Flink, lärare i svenska och SO på Elin Wägnerskolan, svarar på frågor från Elin Persson, lärare i svenska och svenska som andraspråk på TC.

Bild

Ni arbetar med projekttid på er skola, kan du berätta mer om hur det fungerar?

— Eleverna har fyra timmar/vecka vid två tillfällen där vi tagit undervisningstid från de olika ämnena och bakat ihop i längre pass för att kunna jobba ämnesövergripande och tydligare kunna bidra till en helhet för eleverna. Här är tanken att vi ska arbeta kollegialt och med värdeskapande lärare där eleverna dels ska träna olika förmågor samtidigt som de ska se en helhet i skolan och att allt hänger ihop. Via de längre passen har vi också bra möjlighet att göra studiebesök (om det inte vore för Corona) samt att lättare bjuda in folk utifrån skolans väggar.

Det har fungerat olika bra under olika år, och är ett arbete som ständigt utvecklas. Vi brottas ibland med att komma överens på arbetsplatsen om att detta är ett rätt sätt att arbeta och att få eleverna att förstå vad vi gör när det inte alltid är direkt kopplat till betygsättning i ett konkret ämne. När det lyckas blir det ofta väldigt bra och flera positiva effekter som att de får visa upp vad de lärt sig och berätta för andra mottagare utanför skolan om det de kan eller har undersökt eller problematiserat. När elever i årskurs 2 eller 5 får höra på våra elevers presentationer så lär våra elever sig att ta ansvar och att sprida sin kunskap utanför den trygga zonen, vilket vi tror är en stor fördel för eleverna. En bonus är ju dessutom att elever och andra som blir mottagare får kunskap och blir nyfikna på vad vi sysslar med.

Det är alltid en svårighet att samarbeta många olika ämnesprofessioner i arbetsgruppen och att dels ha spridning inom vad vi ska lära våra elever, men samtidigt ha ett gemensamt mål som är trovärdigt för eleverna. Vi har en gemensam idé som vi arbetar med men att få det att klicka fullt ut har varit och är svårt och utmanande i den arbetsmiljö vi lärare ofta befinner oss i. Ett av de största problemen jag tycker projekttid och värdeskapande lärare skapar, är att det är svårt att nå de elever som är svaga eller har olika former av svårigheter. Mycket av det värdeskapande lärandet bygger på att skapa ansvarstagande och arbeta mer självständigt, vilket dels ställer stora krav på eleverna (som de inte alltid lyckas ta) och även pedagogerna som måste anpassa uppgifterna till att passa fler.

Vad är det bästa med att vara lärare?

— Det bästa med att vara lärare är de ögonblicken när du når ut till en elev. När du har intresserat en grupp genom din undervisning och skapat något tillsammans. Det är fantastiskt att se att du för fem veckor sedan kunde komma in i ett klassrum och prata om något som då är ett blankt papper för en grupp elever, och fem veckor senare ha en grupp som har flera intressanta tankar och fakta.

Något annat fint är mötet med en elev med svårigheter och se den faktiskt lyckas. Att då få se detta trilla ned och leda till en kunskap och ett lärande efter idogt kämpande på individuellt plan. Du har arbetat med eleven under lång tid genom att bygga relation och kämpat i motvind otroligt mycket under lång tid, och sen då se att eleverna klarar av en viss del.

Att få undervisa är ändå i särklass det allra bästa med att vara lärare. Att få dela med sig av sin kunskap och berätta om saker man vet, att öppna för eleverna att själva bilda sig en åsikt i frågan och se eleverna långsamt processa information till att bilda nya tankar hos dem. Att vidare få ta del av deras bestämda uppfattningar och sedan få provocera dem.

Tyvärr är det mycket av en lärares arbetstid som läggs på andra uppgifter såsom dokumentation av olika händelser, att anteckna samtal du har, att dokumentera extra anpassningar, att skriva in det du gör i olika system eller att bara sitta på möten som inte leder någon vart. Tid som du hade behövt för att utveckla din undervisning och för att inte fastna i samma hjulspår år efter år. Tid som du hade behövt för att göra den där extra bedömningen som gör att du kan möta eleven på ett mer individuellt plan i din undervisning. Tid som du hade behövt för att kunna nå den stora spridningen av kunskaper inom en undervisningsgrupp. Upplevelsen är att det sker allt mer kontroll av en lärares arbetstid, samtidigt som allt fler uppgifter läggs in vilket ger effekten av att undervisningstiden ökat och planeringen/förutsättningarna blir sämre. Hur långt kan det gå innan vi lika gärna kan ställa in en tv som eleverna kan titta på?

Hur gör du för att koppla bort jobbet på fritiden?

— Jag försöker träna i olika former. Tänka över situationer under träningen och bearbeta för mig själv. Det bästa tipset handlar dock om att inte ha mailen i telefonen och att inte alltid ta hem datorn. När jag väl tar hem datorn - då ska jag ha en bestämd plan att arbeta - annars inte. Jag har också stor nytta av min fru Julia som också är lärare, där vi kan bearbeta mycket tillsammans eftersom vi känner igen vad vi pratar om och på det sättet bättre kan hantera vad som är jobb och vad som är fritid. Tips: Skaffa dig en kärlek på jobbet!

Till sist, vem vill du ställa tre frågor till:

— Då skulle jag vilja fråga frågorna till Emmelie Havskog, F-3 lärare på Braås skola:

  1. Vad är det roligaste med att undervisa barn på lågstadiet? Berätta något roligt minne som du varit med om!
  2. Vad ser du som det största problemet i skolan och ditt arbete just nu? Motivera gärna ditt svar. Hur hade du velat ha det istället?
  3. På lågstadiet har jag hört att ni undervisat med personal utifrån om skolan och trafikvett. Livsviktiga frågor. Kan du inte berätta lite mer om hur det går till när ni undervisar eleverna i cykelvett och trafiksäkerhet? Är det viktigt att läraren också kan sina cykelregler och därmed föregår med gott exempel? Eller hur tänker du kring sådana frågor?


Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida