Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Stöttande lärmiljö ger hög kvalitet

DELA

Stöttande lärmiljö ger hög kvalitet

Betydelsen av god lärmiljö avhandlas i boken Rum för lärande. Recensenten Vivianne Rundberg-Nilsson rekommenderar varmt en läsning för alla inom förskolan.

Boken Rum för lärande

Bokens författare Katinka Vikingsen beskriver tolv olika glasögon att ta på sig när man utformar miljön.

Titel: Rum för lärande (2020)
Författare: Katinka Vikingsen
Förlag: Lärarförlaget
Bra för: alla som vill utveckla förskolans undervisning
Plus: Massor av inspiration och en riktig tankeväckare.
Minus: Insikten om bristen på en likvärdig förskola för alla barn.

Vilket barn får man vara på din förskola och vilket barn kan man bli? Vi vet sedan tidigare att den mest avgörande kvalitetsaspekten i förskolan handlar om bemötande och förhållningssätt. Vi vet också att rum och miljö påverkar oss och hur vi löser uppgifter. Med utgångspunkt i detta beskriver Katina Vikingsen i sin bok hur olika teorier om lärande grundar sig i hur vi förhåller oss till vår undervisning och hur vi utformar våra lärmiljöer. Forskning visar att det som kännetecknar en undervisning av hög kvalitet är när barn får vara i en förskola där de möter en scaffoldings-stöttande undervisningsmiljö och aktiva pedagoger med fokus på samspel, dialog och medforskande.

Hur kan man då tänka för att möta barn och utforma våra lärmiljöer utifrån detta? Katinka Vikingsen beskriver tolv olika glasögon som vi kan ta på oss när vi utformar miljö. Det kan handla om allt från tillgänglighet till estetik, flexibilitet och materialval. Boken ger tips och inspiration till hur vi kan skapa mötesplatser utifrån våra olika områden i Lpfö. Den belyser också hur vi kan utforma våra lärmiljöer så att barn får utrycka sig med alla sina sinnen och språk. Boken ger också en stor tankeställare om hur vi skapar en likvärdig förskola både i förhållningssätt, miljö och i sin syn på barn och lärande.

Jag rekommenderar varmt alla inom förskolan, både pedagoger och rektorer att läsa Rum för lärande.

Vivianne Rundberg Nilsson
förskollärare, Vikaholms förskola

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida