Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Nya IKT-nätverk ska ge delakultur

DELA

Nya IKT-nätverk ska ge delakultur

IKT-nätverken hos utbildningsförvaltningen har 72 namn på sin medlemslista. Från och med hösten 2020 har nätverken fått en ny form och var och en av medlemmarna har uppdrag utveckling IKT-arbetet på sin enhet.

Susanne Kjällander är forskare och univeristetslektor vid Stockholms universitet. Hon föreläste om förskolan och digitala verktyg.

När Susanne Kjällander föreläste för IKT-nätverkets förskolerepresentanter talade hon bland annat om vikten av att barnen producerar med hjälp av digitala verktyg, så att de inte hamnar i att sitta och spela.

— Syftet med nätverket är att skapa ett forum för informationsflöde mellan central IKT-grupp och utbildningsförvaltningens enheter. Vi vill att det informationsflödet ska resultera i ökad pedagogisk utveckling och styrning och att beslut grundar sig på behov i verksamheten, säger Peter Leanderz som är sammankallande för IKT utvecklingsgrupp dit nätverken är kopplade.

Under den inledande nätverksträffen i början av september bjöds förskollärare till ett tillfälle och lärare till ett annat. Förskolerepresentanterna fick lyssna till universitetslektor Susanne Kjällander, medan Italo Masiello från Linnéuniversitet som är programansvarig för masterprogrammet digitalisering för lärande, föreläste för lärarna.

En representant från varje område inom utbildningsförvaltningen sitter i en IKT-utvecklingsgrupp. Utbildningsförvaltningens digitaliseringsstrategi är exempel på en strategi som man aktivt jobbar med där. Samtidigt behöver gruppen förhålla sig till den nationella digitaliseringsstrategin i det arbetet. Feedback på digitalseringsstrategin från IKT-nätverken är också väldigt viktig för att strategin ska bli så bra som möjligt.

För medlemmarna i nätverket gäller att de ska driva IKT-utvecklingsarbetet på sin enhet, inspirera och utveckla pedagogisk användning av digitala verktyg. Omvänt behöver de också lyfta sin verksamhets behov i sitt IKT-nätverk.

Kristina Eriksson, som är rektor för Nöbbele och Uråsa skolor och förskolor, är en av deltagarna. Hon menar att något man ofta återkommer till är hur man ska få ut kunskap om digitalisering i verksamheterna. Många har mycket kunskap om de digitala verktygen som skolan tillhandahåller men det finns en stor nyfikenhet kring att ta del av hur andra jobbar, det är metodiken som är det intressanta.

— Då är det ju bra om alla områden kan samverka för ju fler vi är desto mer kollegialt utbyte kan vi få. Jag har jobbat många år med Ipads i klass och där utvecklade jag ett arbetssätt med en struktur som verkligen gav resultat. Det är ett fantastiskt verktyg, att använda tillsammans med ett värdeskapande arbetssätt till exempel. Det är så enkelt att arbeta fram något och dela med sig till andra, som filmer eller böcker. Jag hade en årskurs sexa för några år sedan. Det var fredagseftermiddag och de hade påbörjat ett arbete med greenscreen. ”Vi längtar till måndag morgon, så att vi får fortsätta”. Det är så härligt att höra dem säga så, att de längtar till skolan när de går i sexan. Då blir man glad. Men om man bara sätter Ipads och Chromebooks i händerna på barnen så får man motsatt effekt, då går kunskapsresultaten ner istället för upp.

Digitala verktyg behöver finna sin plats i de ordinarie aktiviteterna, integreras i verksamheten.

— Digitala verktyg ska vara naturligt, precis som man använder papper och penna ibland. En del tycker att det är svårt. ”Vi jobbar inte med något digitalt mål just nu, vi tar det sen”, hör man ibland. Men om man till exempel jobbar med hållbar utveckling: ta med paddan ut i naturen, ta bilder, gör film. Digitalisering ska inte vara något isolerat. Man måste våga prova sig fram som pedagog. Man behöver vara trygg i sin kunskap som lärare och jag måste kunna säga till eleverna att ”den här appen är det första gången jag testar och jag vet inte hur det fungerar, men vi kör”. Det måste ju vara likadant för dem att de ska våga testa i klassrummet utan att känna rädsla för att misslyckas.

Det är bland annat därför gruppens arbete är så viktigt, menar Kristina.

— Kunskapen om vad vi använder digitala verktyg till i skolan ska sprida sig ut på golvet. Att man jobbar mot mål och har en struktur. Det kommer att ta ytterligare tid innan vi får spridning på det vi diskuterar i gruppen. Vi har framfört till rektorerna att det är deras ansvar att se till att medlemmarna i nätverket får tid att sprida den här kunskapen vidare.

Kristina Eriksson hoppas mycket på det kollegiala utbytet i nätverket.

— Det ska bli spännande att se framöver om det blir så att nätverkets representanter blir duktiga på att dela med sig av vad vi lär oss. Förr var det en känsla av att man inte skulle dela med sig, för det skulle min rektor se att jag var bra på. Jag tycker att det har blivit en tydligare delakultur i skola och förskola jämfört med när jag började jobba som lärare.

Finns det något särskilt i förskolan som är en utmaning när det gäller digitalisering? Kristina får fundera en stund.

— Det skulle kunna vara att det är lite fy att sätta små barn vid en skärm. Det är inte så fint. Och man kan med gott samvete låta bli att använda paddan med argumentet att det inte är bra för små barn. Det kan bli ett hinder för digital utveckling.

Text och foto: Anna Fritzén

Fakta om IKT i Växjö kommun

IKT är en förkortning för Informations- och kommunikationsteknik.

I utbildningsförvaltningens enheter har eleverna antingen Chromebooks eller Ipads som digitala verktyg.

IKT-utvecklingsgruppen utgörs av en representant från varje område som har ett IKT-uppdrag. De träffas en gång i månaden.

Till IKT-nätverkens träffar - ett för förskola och ett för skola - kommer utsedda representanter från skolor och förskolor för att utbyta erfarenheter och dela kunskap från sina enheter.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida