Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Elin Persson

DELA

Tre frågor till Elin Persson

Elin Perssons arbetsplats är Teleborg Centrum där hon är lärare i svenska och svenska som andraspråk. Selma Mahmutspahic ville veta vilka utmaningar som hennes första år som nyutexaminerad bjöd på. Selma ställde tre frågor och Elin svarar.

Bild

Hur har ditt första år som nyexaminerad lärare varit?

— Under den sista praktiken sa min handledare till mig att det första året som lärare är det tuffaste, och då handlar det inte om att försöka vara en bra lärare utan snarare om att överleva. Mitt första år som lärare innebar en stor arbetsbelastning, tidspress och en ständig känsla av att alltid behöva prestera på jobbet. Men framför allt innebar det första året fantastiska möten med såväl elever som med kollegor. Från första start kändes det helt rätt! Det var otroligt roligt och givande att få möta härliga ungdomar och få hjälpa dem i deras kunskapsprogression och personliga utveckling. Det var också utvecklande att äntligen få användning av allt det man lärt sig under fem års studier och sätta denna kunskap i praktik.

Vilka utmaningar har du stött på under ditt första år?

— Den största utmaningen har varit det glapp som finns mellan lärarutbildningen och verkligheten. I utbildningen är det mycket fokus på kunskap, vilket självklart är bra, men det krävs också en överbryggning mellan universitetet och verkligheten. Skolans verklighet innebär konflikthantering, elev- och föräldrakontakt, möten, extra anpassningar och individualisering. Detta har det varit alldeles för lite fokus på, och lärarutbildningen skulle således behöva anpassas för att motsvara de uppgifter som en lärare har.

En annan utmaning som jag har stött på har varit att bygga upp en egen materialbank. Som nyexaminerad är det svårt att veta var man ska lägga nivån på uppgifter och vilka uppgifter som fungerar. Där har jag fått mycket hjälp av mina kollegor som har delat med sig av sitt material och av sina erfarenheter. Jag tror att det är viktigt att man vågar ta hjälp av sina kollegor så man slipper uppfinna hjulet igen! För mig har det sparat mycket tid att få material av mina kollegor och sedan göra om det till mitt eget.

Ni har infört integrerad SVA-undervisning i år. Hur har ni valt att organisera undervisningen?

— I vår integrerade SVA-undervisning finns det alltid en SVA-lärare kopplad till en klass. SVA-läraren är inte bara med i klassen för SVA-eleverna, utan det finns ett gemensamt ansvar för samtliga elever, vilket i sin tur också innebär ett tvålärarskap. Fördelarna med detta är att samtliga elever lättare kan få den hjälp och de anpassningar som de behöver och vi kan också samplanera och sambedöma, vilket vi tycker fungerar väldigt bra. Vi upplever en ökad motivation och kunskapsnivå hos SVA-eleverna när de får vara med i sin egen klass istället för att lämna sin klass och ha separat svenska som andraspråksundervisning.

Så, vem vill du ska svara på tre nya frågor?

— Jag vill skicka mina frågor till Marcus Flink, lärare i svenska och SO på Elin Wägnerskolan:

  1. Ni arbetar med projekttid på er skola, kan du berätta mer om hur detta fungerar?
  2. Vad är det bästa med att vara lärare?
  3. Hur gör du för att koppla bort jobbet på fritiden?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida