Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Medvetna val tål att upprepas

DELA

Medvetna val tål att upprepas

Skolan ska undervisa och öka elevernas kunskaper, men sida vid sida går uppdraget att främja förståelse för andra människor. Boken Aktiva värderingar hjälper till med övningar, reflektioner och medvetna val.

Boken Aktiva värderingar

En aktiv värdering gäller hela tiden och används ofta.

Titel: Aktiva värderingar (2020)
Författare: John Steinberg
Förlag: Gothia Fortbildning
Bra för: pedagoger inom skola och fritidshem samt skolledare
Plus: Den öppnade ögonen.
Minus: Att boken inte är obligatorisk till våra verksamheter.

Hur tolkar vi pedagoger vårt uppdrag? Ska man leda värderingsövningar i verksamheten så är det här man ska starta. Vårt uppdrag är inte bara att lära ut utan mycket mer. Vi ska stärka och lyfta våra individer i verksamheten så att de blir självständiga och trygga.

Steinberg betonar ordet aktiv och då i meningen av att individerna själva är aktiva i sitt tänkande och sin reflektion. Vad tycker jag? Vad menar jag? Vad vill jag?

Steinberg menar att värderingsövningar inte är ett sätt att förhindra mobbning, göra en grupp lugnare eller som ett trevligt avbrott i den traditionella undervisningen.

En aktiv värdering är ett medvetet val med hänsyn tagen till olika alternativ och konsekvenser, ett val vi är nöjda och stolta över, ett val vi handlar efter och upprepar.

En lättläst och användbar bok.

Anneli Nilsson,
speciallärare Åby och Öhr skola år 1-6

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida