Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Reflektera och utveckla ditt ledarskap

DELA

Reflektera och utveckla ditt ledarskap

Boken Indirekt ledarskap innehåller många konkreta råd kring hur du som ledare kan hantera stress. Viktoria Lundström, biträdande rektor, har läst om reflektioner, prioriteringar och good enough-nivån.

Boken Indirekt ledarskap. Det högre ledarskapets "mjuka" värden.

Om ledarskapets olika sidor berättas i boken Indirekt ledarskap.

Titel: Indirekt ledarskap. Det högre ledarskapets ”mjuka” värden (2020)
Författare: Gerry Larsson, Aida Alvinius, Alicia Ohlsson
Förlag: Studentlitteratur
Bra för: chefer och personal intresserad av ledarskapsfrågor
Plus: Reflektionsfrågor till varje kapitel.
Minus: Inget exempel ur skolans verksamhet.

Gerry Larsson, Aida Alvinius och Alicia Ohlsson har skrivit boken Indirekt ledarskap. Det högre ledarskapet ”mjuka” sidor. Boken är en litteraturstudie och har även en bakgrund i aktuell forskning. Författarna vänder sig till de ledare som vill utforska och utveckla sitt ledarskap. Det finns två slags ledarskap, direkt och indirekt ledarskap. I det direkta ledarskapet kan man ”se varandra i ögonen” och i det indirekta sker ledarskapet via underställda chefer.

Viktiga aspekter i ledarskapet är kommunikation. Vid exempelvis stress i ledarskapet lyfter Larsson, Alvinius och Ohlsson konkreta tips på vad du kan göra. Exempel på tips och råd är prioritera vad som ska göras, delegera arbetsuppgifter, acceptera en ”good enough” lösning och skapa rätt förväntningar.

Ofta när jag har mött pedagoger eller kollegor som upplever stress är det för att omgivningens, eller de egna, kraven inte möter de förutsättningar som man tänkt sig. Viktigt är här, som författarna skriver, att prioritera och acceptera en good enough nivå. Att skapa tid för uppgifter är viktigt, exempelvis genom att blockera tid i almanackan för uppgifter —reflektionstid icke att förglömma!

Författaren avslutar med en sista reflektionsfråga som jag även skickar med dig: Hur motiverad är du själv att utvecklas i din nuvarande position, och vilka utvecklingsmöjligheter erbjuder din organisation?

Viktoria Lundström
biträdande rektor, Hovshagaskolan

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida