Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Kristina Hedenfalk

DELA

Tre frågor till Kristina Hedenfalk

Kristina Hedenfalk, enhetschef på Språk- och kompetenscentrum (SKC) vet nyttan av studiehandling på rätt språk. Här svarar hon på tre frågor från Anders Elingfors, förvaltningschef.

Bild

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut hos dig på SKC?

— Det enkla svaret skulle kunna vara – aldrig som jag har tänkt mig. Kanske är det en av anledningarna till varför jag älskar mitt jobb. Jag arbetar i en spännande organisation med flera olika ansvarsområden såsom modersmålsundervisning, studiehandledning och mottagning av nyanlända elever samt kompetensutveckling inom (ibland även utanför) kommunen. Organisationen har gått från Landningsbana Växjö till Mottagningscenter landningsbana och nu Språk- och kompetenscentrum på tre år, vilket har inneburit många omorganisationer och fysiska flyttar som har tagit en stor del av min arbetstid.

En vanlig dag hos mig innebär många fysiska korta träffar med medarbetare på SKC. Det är viktigt för mig att medarbetaren känner stöd i sin yrkesroll som kan vara ny för den personen. Jag håller också kontakt med kollegor i andra kommuner i verksamhetsnära frågor. Många är nyfikna på hur vi arbetar i Växjö. Ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter gör att vi kan ta lärdom av varandra.

Rekrytering är också en stor del av min vardag, eftersom vi kontinuerligt fyller på med nya nyanlända elever till Växjö kommuns skolor och behöver utöka antalet studiehandledare med olika språkkompetenser hos oss.

På vilka sätt kan studiehandledning öka måluppfyllelsen?

— Studiehandledning kan göra så att gapet mellan kunskapsnivån och den språkliga nivån eleven har i svenska försvinner. Eleven förstår instruktioner och undervisningen genom att en studiehandledare finns i klassrummet men även tvärt om, eleven kan ställa frågor och visa sin kunskap med hjälp av en studiehandledare. På detta sätt grundar sig inte måluppfyllelsen på elevens kunskaper i svenska utan elevens verkliga kunskaper i ämnet. Jag tror inte att studiehandledning är hela lösningen för nyanlända elever utan en kombination med SVA är otroligt viktigt. En nyanländ elev kan inte hämta in svenskan endast genom att följa ordinarie undervisning i klassrummet. En nyanländ elev behöver specifik undervisning i SVA för att kunna utveckla sitt svenska språk. En förskoleklasselev brukar man säga ha ett ordförråd på cirka 20 000 ord och en nyanländ elev har inga svenska ord med sig. Så för att få en bra start i svenska skolan behövs en massiv insats med SVA så eleven får lära sig ord som vi aldrig undervisar om, som till exempel penna, färger, stol. Hur mår du? Var bor du?

Om du tittar framåt tio år, hur önskar du då att stödet till nyinvandrade har utvecklats?

— Oj, tio år är lång tid. Jag märker redan nu att stödet förändras varje år. Digitala appar och spel gör att barn och ungdomar världen över har gemensamma språk.

Redan idag har vi digitala hjälpmedel med översättningar och även Studi, som är en fantastisk möjlighet för många av våra elever. Undervisningen blir mer likvärdig med hjälp av dessa. Migrationen förändras hela tiden. För tio år sedan hade vi mycket rörelse inom Europa, nu möter vi elever från alla kontinenter med olika förutsättningar och bakgrunder. Det ligger mycket politik bakom mitt uppdrag och det som händer i världen och i Sverige avspeglar sig på migrationen. Så om tio år hoppas jag att vi lever i en mer fredlig värld där migrationen endast beror på frivillig förflyttning.

I skolan arbetar vi nog ännu mer digitalt, lärdomar från dagens coronapandemi kommer säkert att påskynda denna process. Undervisningen kanske blir ännu mer individuellt anpassad till eleven. Har tyvärr kanske en liten farhåga också, att vi glömmer att prata med varandra. När det gäller nyanlända elever behöver vi träna kommunikation och att träna dialog är en av de viktigaste delarna i SVA.

Så till sist, vem vill du skicka tre frågor till?

— Jag vill skicka mina frågor till Selma Mahmutspahic, lärare på Fagrabäckskolan:

  1. Ni har en stabil och väl fungerande organisation i mottagandet av nyanlända elever. Vad tror du är hemligheten till att det fungerar så bra hos er?
  2. Vad driver dig framåt i det dagliga arbetet?
  3. Berätta gärna om någon händelse som har betytt mycket för dig i ditt jobb.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida