Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Genustankar i estetiska ämnen

DELA

Genustankar i estetiska ämnen

Boken Estetiska ämnen och genus öppnar upp för goda reflektioner kring undervisning i bild, slöjd, musik och dans. Det tycker slöjdläraren Kristina Jönsson Nuszkowski som läst och recenserat.

Boken Estetiska ämnen och genus.

Estetiska ämnen och genus är en antologi för alla som undervisar i bild, slöjd, musik och dans.

Titel: Estetiska ämnen och genus (2018)
Författare: Eva Skåreus (red.)
Förlag: Gleerups
Bra för: den som är intresserad av att granska och utveckla sin egen praktik
Plus: Sista sammanfattande kapitlet ger verktyg för att tänka om och tänka nytt för den egna praktiken, gärna i samverkan med kollegor.
Minus: Det nutida materialet är till viss del rätt begränsat. Fler perspektiv behövs!

Den här boken är skriven i antologiform av svenska forskare och handlar om genus i förhållande till ämnena bild, musik, slöjd och dans. Boken ger en historisk tillbakablick på ämnenas utveckling kopplat till förändringar i samhället. Det nutida perspektivet utgår från analyser av läroplan och nationella utvärderingar samt forskning.

Bokens innehåll är intressant och välskrivet. Det väcker tankar om genus i den egna undervisningen och funderingar kring om det inte finns ytterligare forskning att göra inom området.

Kristina Jönsson Nuszkowski
legitimerad lärare i bild och slöjd år 7–9, Teleborg Centrum skola

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida