Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Mer tid i skolan i nystartad lärarutbildning

DELA

Mer tid i skolan i nystartad lärarutbildning

Vem vill inte vara förberedd på vad som väntar när lärarutbildningen är klar? De 24 studenter, som alldeles strax börjar på programmet Lärare åk 4-6 med verksamhetsintegrerad inriktning, har goda möjligheter att vara riktigt bra rustade.

Annica Vinblad och Charlotte Airosto i bokdungen på Sandsbro skolas skolgård

Det är roligt och bra att få vara vara med och påverka lärarutbildningen, menar Annica Vinblad och Charlotte Airosto på Sandsbro skola.

Sandsbro skola och Centrumskolan är de två Växjöskolor som tar emot studenter från den nya lärarutbildningen. Tillsammans med Grönkullaskolan i Alvesta kommun och Dackeskolan/Väckelsångskolan i Tingsryds kommun utgör de VI-skolor: särskilt utsedda skolor att medverka i programmet. På dessa skolor lägger studenterna 20 procent av sin studietid enligt ett givet schema. Det betyder att två dagar varannan vecka spenderas på en skola, så kallade VI-dagar, under hela studietiden.

Just antalet 24 är valt med hänsyn till att sex personer är en lagom stor grupp för en skola att ta emot, utspritt över fyra av veckans fem dagar och att det finns fyra skolor att alternera mellan. (Dackeskolan och Väckelsångskolan delar sitt ansvar.) De antagna studenterna har inför höstterminen 2020 aktivt valt att läsa lärarprogrammet med verksamhetsintegrerad profil.

Programmet har sedan hösten 2013 funnits att söka på Linnéuniversitetet i Kalmar. Där har det slagit väldigt väl ut med nöjda lärare och studenter, berättar Jörgen Fors som är programansvarig för den verksamhetsintegrerade utbildningen på Linnéuniversitetet.

— Skolor har varit oerhört nöjda, även lärare på universitetet upplevde en skillnad på studenterna och rektorerna hade en ny rekryteringsbas: de lärde ju känna studenterna på ett helt annat sätt. Tanken är att det ska se likadant ut i Växjö och Kalmar med gemensamma kurser. Så då togs beslut att det här behöver vi utveckla i Kronoberg också. En rad övningsskoleprojekt runt om i landet har utvärderats av Universitets- och högskoleverket och Kalmars modell var den som fick absolut bäst betyg. Den erbjuder en väldigt bra kontaktyta mellan skola och universitet, säger Jörgen.

Porträtt på Jörgen Fors

Jörgen Fors

Hösten 2021 startar en verksamhetsintegrerad profil för F-3-lärare och hösten därefter, 2022, är det dags för fritidshem. Samtidigt kommer antalet platser att utökas så av den anledningen behövs fler VI-skolor, både i Växjö kommun och i närliggande kommuner. Så småningom är tanken att hela grundlärarutbildningen ska bedrivas verksamhetsintegrerat.

På varje skola finns en kontaktlärare. Den har ansvar att hålla kontakten med studenten och med universitetet. Lärarna i arbetslaget som studenterna tillhör kallas VI-lärare. På Centrumskolan heter kontaktläraren Jasmina Velic. Om bara några veckor möter hon "sina" studenter för första gången.

— Det är ganska fritt från universitetets sida hur vi lägger upp det. Vi kommer att dela upp det så att det blir två studenter per årskull. De är viktigt att de har en plats att sitta vid, namnbrickor, nycklar så att de känner sig välkomna, säger Jasmina.

De sex studenter som tilldelas Centrumskolan kommer att göra praktik där två dagar varannan vecka under hela det första läsåret.

— Hade jag gått lärarutbildningen idag hade jag tyckt att det här var riktigt bra för då får man se direkt hur det är att arbeta på en skola. Jag skulle ha älskat att få komma ut så här tidigt. Man blev duktig teoretiskt men det är viktigt att se hur olika skolor kan se ut. Och det här är ett ypperligt tillfälle för en arbetsgivare att se sina framtida arbetstagare. Det känns roligt att få vara med och vara en del av deras utbildning. Jag tänker mig att det är nyttigt att ha någon som tittar på en när man arbetar för då tänker man till lite kring sin egen profession. Man får reflektera över sin egen roll, säger Jasmina.

Jasmina Velic och Helene Lindahl sitter på Centrumskolans skolgård.

Kollegorna Jasmina Velic och Helene Lindahl ser fram emot att ta emot studenter som VI-lärare på Centrumskolan.

Även på Sandsbro skola är kontaktlärare Annica Vinblad och rektor Charlotte Airosto förhoppningsfulla inför den nya lärarutbildningen.

— Jag tror att man kommer mer rustad till en arbetsplats efter en sådan här utbildning. Det är så mycket man läser som man inte förstår förrän man ser det praktiskt. Det är så mycket tyst kunskap, säger Annica Vinblad.

— Jag håller med dig helt och hållet. När man rekryterar en ny lärare och har ett inlyssnande samtal efter en tid så får jag ofta höra att föräldrakontakten är jättesvår, konflikthantering och det sociala spelet är jättesvårt. Det är inte svenska, engelska eller sköta en iPad som är svårt, utan det är det här runtomkring som är svårt. Jag tror att de får en helt annan förståelse för att det ingår i läraruppdraget. Då har de också fått se proffs hantera det. Jag intervjuade en tjej i en rekrytering som hade gått den här utbildningen i Kalmar och det var inte samma sak som att intervjua en nyexaminerad lärare från den vanliga utbildningen. Hon hade en helt annan förförståelse och kunde plocka upp exempel. När man ringde till hennes VFU-handledare så hade hon ett helt läsår att luta på och kunde verkligen ge en referens som vilken kollega eller chef som helst, säger Charlotte.

Skolorna som valts ut att delta som VI-skolor är ganska olika, att studenterna får se en bredd av olika skolor är ett viktigt inslag.

— Vi har en mångkultur på Centrumskolan som ingen annan skola i Växjö har och det tror jag är jätteviktigt att man får se. Vi är väldigt välkomnande här, vi tar emot folk med öppna armar, det tycker jag är viktigt. Jag hoppas att de känner att här var det roligt att vara och att de vill fortsätta vara lärare efter att de har varit här, säger Jasmina. Jag tror att det blir nyttigt för oss att det kommer in studenter som vi ska ta hänsyn till och att vi ska vara med i deras utbildning. Och det kommer säkert vara en stor skillnad på de första studenterna mot de sista när de ska sluta. Det kan ju vara nittonåringar som kommer hit, det vet vi inte, säger Jasmina Velic.

— Sandsbro är en stor skola och det kräver mycket organisation. Sen är vi långt framme med digitalisering och det kan vi nog skapa lite nyfikenhet omkring. Vi går in i tredje året med fokus på digitalisering och tidiga insatser och vi börjar landa i elevsynen och gemensamt arbete med alla elever och grupper. Vi kan förklara mycket hur vi tänker, vi har haft mycket diskussioner och övningar, säger Annica.

Skolorna har fått ganska fria händer att lägga upp arbetet som det passar dem.

— Jag tänker att det gynnar alla att de får jobba i ett arbetslag. Vi tänker nog två studenter i fyran, två i femman och två i sexan, säger Annica Vinblad som kommer att starta med en fyra till hösten.

— Nu får de vara med och se hur ett läsår ser ut över tid, inte bara fem veckor, vi kan också vara med och påverka utbildningen så att det de gör när de kommer hit är relevant för vad de ska kunna. Det här kommer att bli till nytta för oss, men vi kommer också vara med och påverka hur utbildningen är så att det blir till nytta för oss när studenterna finns på arbetsmarknaden, säger Charlotte och fortsätter:

— Det är också en slags kompetensutveckling för oss eftersom vi hela tiden behöver tänka på vad vi gör och varför gör vi det och hur. Den här VI-tiden är ju verkligen att vara med, att auskultera och testa. När de kommer till oss på VFU sedan så är de redan varma i kläderna.

För att det ska finnas förståelse och samsyn har VI-lärarna fått träffa de som är kursansvariga så att de vet vilka kurser som går i höst. Jörgen sammanställer ett VI-underlag så att skolorna kan ta hänsyn till studenternas kursinnehåll i sin planering.

— Studenterna läser kurser på campus samtidigt. Enda skillnaden är att de försvinner från kursen två dagar var fjortonde dag och de två dagarna är starkt kopplade till den kurs de läser. Jag behöver se till att de har vettiga uppgifter med sig ut, säger Jörgen Fors.

Skolorna å sin sida behöver i första hand ta hänsyn till eleverna.

— När vi planerar i våra ämnen så behöver vi tänka in studenterna. Kommer de måndag och tisdag så måste vi ha matte och svenska de dagarna. Men vi måste förstås göra det som är bäst för barnen. Det händer saker hela tiden, vi är så inne i det. De ska vara rustade för vad vi gör varje dag. Det blir ett sätt för Linnéuniversitetet att komma närmare verkligheten, säger Annica.

Jasmina är glad över diskussionen som krävts mellan universitet och skola. Det ger universitetets lärare inblick i en skolvardag med alla dess utmaningar.

— Jag fick frågan: vilket område kommer de att jobba med i matematik? Det är svårt för oss att veta det redan nu för vi vet inte hur fort det går på hösten, vi måste hela tiden elevanpassa. Jag kan inte sätta en kursplan och säga i början av terminen att det här ska vi hinna med för det är inte säkert att det ser ut så just i den klassen. Det är eleverna vi måste utgå ifrån, säger Jasmina.

Studenternas medverkan på skolan avslutas med ett två veckor långt skolövertagande under slutet av det fjärde året. Då håller studenterna i all undervisning och allt runt omkring som föräldrakontakter och konfliktlösning. Rektor har under den tiden samma ansvar som tidigare men arbetslaget, de kan ägna sig åt fortbildning under den här tiden. Hur de allra första VI-lärarna i Växjö förkovrar sig får vi återkomma till – om knappt fyra år.

Text och foto: Anna Fritzén

Vi söker fler VI-skolor:

Inför hösten 2021 söks fler skolor som vill ta emot studenter då fler lärarprogram ska VI-profileras.

Läs mer om att ansöka om att bli VI-skola. Pdf, 89.4 kB. Senast 10 september ska ansökan vara inne.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida