Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Styrda möten ger bättre samtal i arbetslaget

DELA

Styrda möten ger bättre samtal i arbetslaget

184 förskollärare har gått samtalsledarutbildning under läsåret 19/20. Kristina Boghicevici och Ronny Söderlind är två av dem. Båda har redan nu haft stor nytta av utbildningen.

Kristina Boghicevici jobbar på Björkens förskola i Växjö. Hon har gått en samtalsledarutbildning.

Kristina Boghicevici på Björkens förskola tycker att samtalsledarutbildningen har gett hela arbetslaget bättre möten.

Kristina Boghicevici träffas på Björkens förskola i centrala Växjö. Tillsammans med övriga arbetslagsledare på förskolan fick hon gå den tre heldagar långa utbildningen i början av vårterminen 2020.

— Det jag främst tar med mig från utbildningen är teorierna kring hur man kan leda på olika sätt. Man sattes på prov, både utifrån ett ledarskapsperspektiv och utifrån att leda främmande människor, säger Kristina.

Föreläsningar med teorigenomgångar blandades med ledarskapsdilemman som diskuterades i mindre grupper. Deltagarna fick också prova på att leda varandra.

— Det blir såklart tyst och lite pinsamt innan någon tar på sig ledarrollen. Ett av momenten var att en skulle prata och de andra skulle vara tysta. Som ledare skulle man hålla resterande grupp tyst. Vi satte en timer där varje person fick prata ett par minuter. Det upplevde jag som svårt, för när man inte känner folk vill man inte säga till dem att: "nu får du vara tyst så nästa får prata."

Men övning ger färdighet. Kristina tycker att det har blivit lättare att bryta in och fördela ordet på den egna arbetsplatsen.

— Jag kan luta mig på utbildningen och säga att utifrån ett teoretiskt perspektiv har det visat sig att detta är ett bra sätt. Så här jobbade vi på utbildningen och det har visat sig ge resultat.

Samtalsklimatet har förbättrats avsevärt på hennes arbetsplats - alla anstränger sig att ge varandra plats. En utveckling som Kristina gärna ser är digital.

— Jag kan uppleva att vi har väldigt mycket onödiga möten som hade kunnat skötas digitalt. Och när man väl har möten är det viktigt att man har några minuter till reflektion i början eller slutet av mötet, säger Kristina.

Även i mötet med barngrupperna har nya tankar om samtal varit till godo. Ibland samlar de numera de lite tystare barnen för att ge dem möjlighet att prata mer.

— Innan kursen startade tänkte jag att jag ska gå en utbildning där jag ska lära mig leda. Men sen börjar man reflektera över att det handlar inte bara om de vuxna utan det kan lika gärna handla om barngruppen. Det spänner som ett paraply över många olika delar av arbetslivet. I en sådan här kurs behöver man vara öppen och kunna se sina egna brister och vilja förändra dem. Jag har fått ett mer reflekterande perspektiv på samtal.

Med stöd i kursen har Kristina och hennes kollegor lagt upp en ny mötesstruktur.

— Vi har en och en halv timme på oss och vi använder timer. Vi pratar i 20 minuter om sådant som inte rör det vi ska prata om idag, för att få prata av oss. Sedan har vi 20 minuter till att prata barngrupp. 20 minuter har vi tid till att prata analyser från våra aktiviteter. Den sista halvtimmen har vi till annat som behöver diskuteras: nu har vi precis gjort helårssammanfattningen av verksamheten så då har det varit det vi pratar om.

Susanne Bondesson ledde utbildningarna tillsammans med Karin Säll Henningsson. Det var i samband med att den uppdaterade läroplanen för förskolan LPfö18 kom ut som Susanne Bondesson fick uppdraget att utgå från behoven i verksamheterna. Det resulterade i att en samtalsledarutbildning som riktar sig till arbetslagsledare började ta form.

Sedan dess har 184 förskollärare med arbetsledaransvar påbörjat utbildningen. Alla skulle varit färdiga till sommaren 2020 om inte Coronaviruset hindrat de sista träffarna.

— För att hålla deltagarna varma har vi ordnat ett träff via Teams så länge. Men till hösten tar vi de sista mötestillfällena på riktigt, säger Susanne Bondesson.

Varje del har avslutats med utvärdering, vilket betyder att det har blivit möjligt att bygga om kursen efter deltagarnas förväntningar och önskemål, så att den hela tiden blir bättre.

Ronny Söderlind är arbetslagsledare på Uråsa förskola. Han blev glad när hans chef berättade att han skulle gå samtalsledarutbildningen.

Ronny Söderlind arbetar på Uråsa förskola och har gått samtalsledarutbildning

Ronny Söderlind. Foto: Privat

— Det här har jag efterfrågat. Det är bra att man fokuserar på personalen och inte alltid på relationen till barnen. Jag är intresserad av gruppsykologi och jag tycker att det här perspektivet har saknats. Vi har ingen struktur på våra möten: det är lätt hänt att vi börjar prata om något närliggande eller något som är lättare att prata om när det egentligen finns en grupp som inte mår bra som vi verkligen behöver prata om. Det är svårt att säga till då, chefen behöver trycka på vad som ska diskuteras. Jag har suttit på många möten i timmar som vi hade kunnat klara på 30 minuter.

Ronny tycker liksom Kristina att det är lättare att ändra mötesupplägget med stöd i den nya kursen.

— Nu har jag verktygen och är ackrediterad som lagledare. Det är lätt att säga: jag har gått en kurs och jag har några idéer som jag vill prova. Jag har hunnit leda några APT under våren. Jag är som person ganska lågmäld och lite konflikträdd men jag tycker mycket om att ha struktur. Har vi åtta frågor på agendan så håller vi det strikt, säger Ronny.

I början möttes det av missnöje eftersom man var van att få prata fritt. Det är en utmaning både för den som brukar prata lite och den som brukar prata mycket att plötsligt bli styrd.

— Vi börjar alltid med en runda där var och en får prata i två minuter. Här kan alla öppna sig. När alla fick två egna minuter kom det fram bra saker: medarbetare började prata känslor och berätta om tillfällen när de inte mått så bra, säger Ronny.

Han började sin utbildning under sen höst och hann därigenom igenom alla tre tillfällen enligt plan. Saknade han något under utbildningen?

— Jag tycker att den var heltäckande. Men jag skulle gärna gå fler kurser om gruppsykologi och konflikthantering.

Text och foto: Anna Fritzén

Kursens innehåll

Deltagarna har fått träna sig i följande samtalsmetoder:
· Lärande samtal
· Kollegahandledning
· Triad/uppskattande samtal
· Reflekterande team
· Inlyssnande perspektivbyte
· Äga sin tid
· Föreställningskarta

En samtalsledarutbildning med liknande innehåll har även hållits för lärare under våren.

Studielitteratur
Susanne Bergman & Camilla Blomqvist Uppskattande samtalskonst
Annika Cedeberg-Scheike Handledning för kollegialt lärande
Skolverkets nedladdningsbara bok Att lyfta den pedagogiska praktikenlänk till annan webbplats

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida