Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Lär mer om elever som utmanar oss

DELA

Lär mer om elever som utmanar oss

Dagens recension handlar om boken Elever som utmanar oss. Läsare är Tim Frifelt Lundqvist, som gör sin praktiska tjänstgöring som psykolog (PTP). Detta är den andra bokrecensionen på Pedagog Växjö. Premiärboken var Läslust i en digital tid.

Boken Elever som utmanar oss

Utmaningar i skolan finns det gott om. Hur ska man tänka?

Titel: Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar (2019)
Författare: Veronica Gustafsson
Förlag: Lärarförlaget
Bra för: lärare i hela grundskolan och gymnasiet
Plus: Goda fallexempel och erfarenheter. Många förslag på var man kan läsa mer.
Minus: Få sidor.

Syftet med Elever som utmanar oss är att skapa en medvetenhet om nedsatta exekutiva förmågor och visa på vilket sätt vi i skolan och på fritids kan och behöver kompensera för dem.

Hur kan vi arbeta med elever som utmanar oss? För att kunna lyckas med dessa elever behöver vi förstå dem, berättar Gustafsson. Detta gör vi genom att empatiskt lyssna på dem och observera i vilka specifika situationer det blir fel eller svårt. Gustafsson förklarar vad exekutiva förmågor är, varför de är viktiga i skolan och hur brister i dessa förmågor kan ställa till det för en del elever. Exekutiva förmågor hjälper oss bland annat att motivera oss själva, initiera en handling, hämma våra beteenden, filtrera intryck, föra en inre dialog, strukturera och organisera samt vara kognitivt flexibel.

Vad är egentligen skolans uppdrag, elevhälsan, extra anpassningar, särskilt stöd och inkludering? Gustafsson gör kortfattade och tydliga förklaringar till dessa delar och den nutida inkluderingsdebatten. Gustafsson sammanfattar den svenska skolans historia och utvecklingen av den svenska skolans lagstiftning som bidrar till förståelsen varför skolan ser ut som den gör idag och att inkludering är en viktig del.

Hur lyckas vi med inkludering? Enligt Gustafsson behöver vi se varje enskild elev och göra anpassningar efter hur just den lär sig på bästa sätt. Gustafsson ger förslag på hur vi kan göra detta enskilt och på gruppnivå. Bland annat genom att göra eleverna delaktiga i hur undervisningen skall se ut. Gustafsson ger även läsaren förslag på bra metoder man kan använda i kommunikationen med dessa elever. Som exempel nämns bland annat Ross W. Greenes modell, sociala berättelser, ritprat och seriesamtal.

Tim Frifelt Lundqvist
PTP-psykolog, centrala elevhälsan

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida