Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Nyckeln till elevers drivkraft

DELA

Nyckeln till elevers drivkraft

Att motivera alla elever och att hjälpa dem att hitta sin egen drivkraft brottas vi med ibland. Här berättar slöjdläraren Sandra Martinsson om hur hon stöttar eleverna i det. Det här blev bra!

Bild

Att på hösten få nya grupper i årskurs 7 är alltid lika spännande och utmanande. Nya relationer som ska knytas på lyckosamt vis, presentation av nya slöjduppgifter som ska landa väl hos eleven, högre kunskapskrav, få elever att vilja nå långt utan betygshets är några av de saker som far runt i tankarna i mötet med nya elever. För precis som geografi och kemi är slöjd inte lätt för alla, utan ställer problemlösande på sin spets. Eleven ska tänka nytt, tänka miljö, det ska återbrukas, utvecklas, göras, göras om och utvärderas.

Elev klipper i ett tyg.

När jag känner att jag inte når fram till en grupp eller en elev blir mitt fokus att ändra undervisningen och mitt eget sätt att undervisa. Jag kan inte som lärare tro att det som fungerar bra i en grupp passar nästa. Stor lyhördhet och att se vikten av att göra det arbete som krävs för stunden så att det senare ger en lättnad längre fram, genomsyrar min undervisning.

I en utmanande grupp blev målet: fokusera bara på din egen insats den här lektionen. Jag lämnade det jag vanligtvis vill ha ut av en lektion och fokuserade bara på detta enda mål. Målet skrev jag på tavlan, eleverna skrev det i sin loggbok. De behövde inte skriva ner sin process, inga slöjdspecifika ord utan bara vad de själva tyckte om sin egen arbetsinsats under lektionen.

Den elev som hade mest svårigheter med koncentration blev glad för att ”slippa allt vanligt loggboksskrivande” och sa högt: ”Men du, nu måste jag ju jobba för att kunna skriva något bra. Och det gäller er andra också, så kom igen nu.”

Det som skedde denna lektion var magiskt. Alla arbetade på, de visade att de instruktioner som jag gett vid tidigare lektionstillfällen fanns levande och de hjälpte varandra att komma vidare. Den elev som tidigare inte fått något gjort kom långt och utbrast stolt: ”Jag har ju kommit hur långt som helst, nu fattar jag vad jag ska göra nästa gång och det ska bli kul att få komma nästa vecka och jobba vidare.” Vilket han gjorde och gör än idag när han går i årskurs 9.

Jag tycker att min nyckel till lyckosam undervisning är att noga granska mig själv istället för att se gruppen eller eleven som påfrestande. Att bygga relationer i och utanför lektionssalen som jag med eleven tar med in i undervisningssituationen gör att vi tillsammans kan öka kraven som tillslut leder till högre måluppfyllelse.

Sandra Martinsson, slöjdlärare, Norregårdskolan

Bidra till #DetHärBlevBra:

Vill du berätta om något som föll väl ut i din klass eller grupp? Hör av dig till redaktionen och kom ihåg att även något litet kan göra skillnad och inspirera andra!

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida